Manga yunglat hte slam dat nngai

Moi kaji ten hta shalawt da gin ra ni e jahpawt jawng lung ten shagu mahkwn yu sai,
Mungmasa mahkawn re.


An hte a Wunpawng mungdan kata de ,tawt lai shang kabye rawng nga ai,Maigan hpyen mahkra hpe,
Atsai awai gawt shapraw kau nhtawm , mungshawa hta shadip jahpang nga ai wunpawng Gumrawng gum tsa mung dan ,Gaw sharawt shagrin da ai shani she wunpawng mungda ngwi pyaw simsa ai hte rau rawt galu gaba wa na re ngu ai hpe an hte da king dalang kam sham ga ai.

Tuesday, December 22, 2009

WHO ARE THE KACHINS? translate to international language.

English to Malay translation

http://www.kachinland.org

Kachin Sejarah

WHO ARE THE KACHINS?

Terdiri daripada enam sub-kumpulan etnik (Jinghpaw, Lawngwaw, Lashi, Zaiwa, Rawang, Lisu) disebut Kachin. Keenam kumpulan yang sama tradisi, adat resam, dialek dan amalan-amalan hidup terutama di utara Burma, serta sebagai sebahagian daripada China dan India. Kachin di Burma yang dianggarkan nombor antara 1 - 1,5 juta.

WHERE DO THE KACHINS LIVE?

Luas wilayah sekitar Kachinland saiz 33.903 batu persegi, terletak antara 23o-3 'to 28o - 29' N Lintang dan 96o - 99o E garis bujur. Kachin lahan yang berjiran dengan Republik Rakyat China di Timur, Republik Demokratik india di Kelantan, Tibet di Utara dan Myanmar di Selatan. Sekitar 50% daripada jumlah wilayah Kachinland adalah bukit-bukit dan pegunungan sampai dengan ketinggian 5.881 meter di atas permukaan laut.
Tanah Kachin kaya akan sumber daya alam, seperti Jades, emas dan kayu jati-kayu dll. Tanah dilitupi dengan terganggu-hutan alam. Spesies alam yang paling langka seperti Anggrek Hitam, Putih Burung pegar, dan ikan emas di pertemuan Nmai Mali dan sungai-sungai yang diamati. Ada tiga musim terutama di Kachinland, Rainy Season., Pertengahan April sampai pertengahan Oktober; Summer Season adalah daripada pertengahan Mac hingga pertengahan Mei, dan Winter Season bermula dari pertengahan bulan Oktober dan berakhir pada bulan Februari. Suhu harian rata-rata tahunan berkisar antara 4-36 oC dengan 60 - 95% Relative Humidity. Bukit bandar, seperti Putao, mempunyai suhu yang sangat rendah mulai dari -4 kepada 18oC dengan kelembapan rendah. Bahagian paling atas Kachinland, termasuk Putao jatuh di zon berhawa sedang. Suhu maksimum 40 oC tercatat pada tahun 1996. Curah hujan tahunan berkisar 80-200 inci. Lebih tingginya curah hujan telah diamati di pergunungan bahagian daripada tanah.

Bagaimana Menukar ke Kachin Orang Kristian?

Yang Kachin Myanmar awalnya agama adalah animisme. Kristianiti menyebar di kalangan orang-orang Kachin sejak 1837, seperti Kincaid Eugenia pertama bertemu Kachin mubaligh Baptis orang di utara Burma, Kachinland pada tahun 1837. Dia menulis surat kepada masyarakat misi di Amerika untuk menghantar mubaligh ke tanah Kachin utara Burma (Myanmar). Baptis pertama mubaligh untuk Kachin orang adalah Albert J. Lyon, ia meninggal karena malaria pada 15 Mac 1878, satu bulan setelah kedatangannya. Kemudian William H. Roberts datang ke Tanah Bamo yang Kachin, Burma utara, pada 12 Januari 1879, ia kembali bekerja menyelesaikan misi besar di kalangan orang-orang dan Kachin tujuh Kachin pertama telah diubah menjadi Kristian dan dibaptiskan di Bumwa pada tahun 1882 . Dia juga mula membuka sekolah dasar untuk orang Kachin.

Dr.Ola Hanson datang ke Bamaw pada 22 Disember 1890 dan mencipta Kachin's abjad dari abjad Rom pertama Kachin kesusasteraan. Dr Ola Hanson juga menyusun sebuah kamus Kachin-Inggeris dan diterjemahkan buku nyanyian pujian dan Alkitab ke dalam Kachin.

Akhir selepas dua puluh empat mubaligh Amerika di mana dibuka sekolah-sekolah misi, hostel, rumah sakit, pusat kesihatan dan program-program pembangunan lain di atas Kachinland, tapi pada Ogos 1960, yang pertama daripada Kesatuan Myanmar Priminster dilarang dan menghapuskan peraturan-peraturan agama kebebasan bertindak dan menyatakan Buddhisme sebagai agama Negara. Kerana semua mubaligh barat di mana kiri daripada Burm (Myanmar). Untuk hari Kachin majoriti ialah Kristian.

Bagaimanakah sistem kerajaan daripada Kachin (1947) sebelum Independen Burma (Myanmar)

The Kachin 'sistem Kerajaan digunakan untuk dikuasai oleh para kepala desa dan klan. Wilayah Negara Kachin tidak pernah datang langsung berada di bawah pentadbiran Inggeris, dan tidak pula mereka secara langsung di bawah kuasa Burma (Myanmar) mahkamah sebelum Peraturan Kachin Kisah Hill Tribes diperkenalkan tahun 1895. Namun, banyak dari kawasan benar-benar dalam orbit peraturan masih diatur melalui suatu sistem pemerintahan tidak langsung, yang dipercayai berperanan kepala daerah yang dipilih dan tua-tua untuk kejayaan pelaksanaan dasar Kerajaan. Selama pemerintahan Inggeris Burma (1886-1947), sebahagian besar wilayah itu Kachin khusus diberikan sebagai wilayah sempadan (Kachin Hill Regulation Act 1895). |

Bagaimana mendapatkan Independen Kachin bersama-sama di (1947) dengan Burma (Myanmar) dari Inggeris

Union of Burma (Myanmar) adalah sebuah negara-bangsa dari pelbagai etnik bangsa-bangsa (kebangsaan), yang ditubuhkan pada tahun 1947 dalam Persidangan Panlong oleh pra-penjajah negara etnik independen seperti Kachin, Chin, Shan, Karen, Karenni, Isnin, Arakan , dan Burman (mayanmar), berdasarkan pada prinsip kesetaraan. Seperti yang ditubuhkan oleh orang-orang independen dahulu pada tahun 1947 melalui perjanjian, batas-batas Kesatuan Burma saat ini tidak bersejarah. Sebaliknya, Kesatuan Myanmar, atau myanmar dalam bentuk yang sekarang, dilahirkan dari sejarah panjang Pang kesepakatan yang ditandatangani pada tahun 1947, negara bahagian timur Shan Burma. Burma (maynmar) Independen yang diperolehi daripada Inggeris pada 12 Peb 1947. Hari ini di Burma 'dictatorship.The tentera kerajaan penduduk sekitar 50 juta, dan setengah daripada mereka adalah Burman (mayanmar) dan sisanya daripada mereka adalah etnik minoriti. 30% adalah Kristian.

Siapa Kachin Pertubuhan Kebangsaan (kno)

Pertubuhan Kebangsaan yang Kachin adalah pertubuhan politik yang ditubuhkan pada tarikh 9 Januari 1999. Pembentukan merupakan hasil daripada perbincangan yang luas antara Kachins luar negeri dan tua-tua daripada Kachin tanah air. Objektif utama daripada Pertubuhan Kebangsaan Kachin (kno) adalah untuk menubuhkan Kachin independen daripada rakyat, hak-hak Asasi Manusia, penamatan diri dan eko-sama dengan keadilan sosial dan kebebasan kepercayaan dan amalan-amalan serta memulihkan Kesatuan persekutuan asli di Burma (mayanmar) .
-------------------------
English to Chinese (Traditional) translation
克欽族歷史
克欽族歷史
克欽是誰?

其中包括6個民族分組(Jinghpaw,Lawngwaw,拉市,Zaiwa,撓,傈僳族)被稱為克欽。這六個團體是相同的傳統,習俗,方言和做法,主要居住在緬甸北部,以及部分中國和印度。在緬甸的克欽估計數為 1 - 1.5億美元。

在哪裡克欽生活?

總面積的Kachinland措施約 33903平方公里,坐落於 23o - 3'到28o - 29'北緯 96o - 990位置經度。克欽土地與毗鄰人民共和國的中國東部,印度民主共和國在西方,西藏北部和緬甸在南方。大約 50%的總面積的Kachinland是丘陵和山區到高度5881米的海拔。
克欽土地豐富的自然資源,如玉器,黃金和柚木木材等。土地上覆蓋著未受干擾自然森林。最罕見的天然物種如黑蘭花,白雉雞,並在黃金魚合流馬里和恩梅開河流得到遵守。主要有三個賽季在Kachinland,雨季。,5月中旬至10月中旬,夏季是從 2月中旬至5月中旬,和冬季始於 10月中旬和今年2月結束。平均日溫度範圍從 4 - 36團,60 - 95%相對濕度。希爾城市,如葡萄,有一個非常低的溫度範圍從 -4至攝氏 -18度低濕度。最上面的部分Kachinland,包括在葡萄屬於溫帶。最高溫度 40℃錄得1996年。年降雨量範圍從 80到200英寸。更多降雨已經指出,山區部分土地。

如何克欽人民轉換成基督徒?

緬甸的克欽族原本宗教萬物有靈。基督教的傳播克欽族人民之間的1837年以來,像歐亨尼婭凱德是第一浸禮會傳教士克欽人會見了緬甸北部,Kachinland於 1837年。他寫了一封信給美國社會的任務派遣傳教士到北部克欽邦土地緬甸(緬甸)。第一浸禮會傳教士克欽人是阿爾伯特 J.里昂,他死於瘧疾於 1878年3月15日,1個月後到達。然後,威廉羅伯茨來交給 Bamo克欽土地,緬甸北部,於 1879年1月12日,他再次完成偉大使命的工作克欽族人民之間的第7和克欽邦已被改為基督教洗禮 Bumwa於 1882年。他還創立了開放小學克欽人。

Dr.Ola漢森過來八莫鎮在1890年12月22日,創造克欽邦的字母表中的羅馬字母的第一個克欽文獻。漢森博士奧拉還編制了克欽漢英詞典,翻譯讚美詩和聖經到克欽。

晚先後 24美國傳教士那裡開教會學校,旅館,醫院,保健中心和其他發展項目在Kachinland,但在1960年8月,第一Priminster緬甸的聯盟取消禁止和宗教的自由,法規的行為,並宣布佛教為國教。因為所有的西方傳教士那裡留下Burm(緬甸)。為天多數克欽是基督教徒。

如何與政府系統的克欽(1947年),緬甸獨立前,(緬甸)

克欽'政府系統是用來排除由村和部族首領。其境內的克欽邦沒有受到直接的英國管治,他們也沒有得到直屬機關的緬(緬甸)法院在克欽山部落規例介紹了1895年的行為。然而,許多實際的領域內的軌道,調控仍然支配通過系統的間接統治,而依靠權力選定當地酋長和長老為成功落實政府的政策。在英國統治期間,緬甸(1886年至1947年),最特別克欽領土管理作為邊境地區(克欽山管理法1895年)。|

如何獲得共同的克欽獨立的(1947年)與緬甸(緬甸)由英國

歐盟緬甸(緬甸),是一個民族國家的不同民族國家(民族),創立於 1947年在蟠龍會議由前殖民地獨立的少數民族,如克欽邦,欽邦,撣邦,克倫邦,克倫尼邦,孟邦,若開和緬(mayanmar),基於平等原則的問題。因為它是由以前獨立的人民在1947年通過一項協議,邊界聯盟今天對緬甸不屬於歷史。相反,歐盟緬甸,和緬甸目前的形式,誕生於彭長的歷史在1947年簽署的協議,撣邦東部的緬甸。緬甸(maynmar)上漲了從英國獨立於 1947年2月12日。今天在緬甸'政府是軍事 dictatorship.The人口約為 5000萬元,其中一半是緬(mayanmar)和其他他們是少數族裔。 30%是基督教徒。

誰是克欽邦民族統一機構(硝酸鉀)

克欽全國組織是一個政治性組織,成立於 1999年1月9日。的形成是廣泛討論的結果與國外克欽及長者的克欽家園。主要目標是克欽邦民族統一機構(硝酸鉀)的目標是建立一個獨立的克欽人,人權,自終止和經濟社會的正義和自由平等的信仰和實踐,以及恢復真正的緬甸聯邦聯盟(mayanmar) 。
------------------------
English to Japanese translation
カチン州の歴史
カチン州の歴史
WHOはカチン族ですか?

(Jinghpaw、Lawngwaw、Lashi、Zaiwa、ラワン、リス)6民族のサブグループから成るカチンと呼ばれます。これら6つのグループは、同じ伝統、習慣、方言や慣行北部ビルマを中心に、同様に、中国やインドの一部が住んでいる。カチンミャンマーで1から1500000の間の数に推定される。

はどこカチンライブ?

33903平方マイルについてKachinland対策、23oの間に位置する3'28o - 29'北緯と96o - 99oメール経度の総面積。カチン族の土地人民共和国中国との東に隣接されると、民主共和国、インドの西チベットでは、北朝鮮とミャンマーの南です。 Kachinlandの総面積の約50%、丘や山を海抜5881メートルの高さです。
カチン族の土地、天然資源で、翡翠のように豊富であり、金やチーク材、木材等。土地を邪魔されずに、自然林に覆われています。黒ラン、白キジ、マリとNmaiの川の合流点で黄金の魚のようなたぐいまれな自然の種の観察される。ようこそKachinland、雨の季節には主に3つの季節が、10月の中旬には5月中旬、夏の季節2月中旬5月の半ばからであり、冬の季節、10月中旬から開始し、2月に終了します。年間毎日の平均気温4の範囲 - 60と36のOC - 95%相対湿度。ヒル都市プタオのような非常に低い温度-4 18oC、低湿度に至るまでしている。プタオを含むKachinlandの最上部、温帯に落ちる。 40ドックの最大温度は1996年に録音されました。 80〜200インチから年間降雨量の範囲。ほかの降水量は、土地の山岳地域で観測されています。

どのようにカチン族の人々に変換キリスト教へのですか?

カチンミャンマーはもともと、宗教アニミズムだった。キリスト教の1837年以来、カチン人のうち、ユージーニアキンケイドのように最初のバプテストの宣教師の北部、ビルマ、1837年にKachinlandでカチン人々に会った広がった。彼を送信する北部、ビルマ(ミャンマー)のカチン族の土地に宣教師がアメリカでの任務を、社会に手紙を書いた。最初のバプテストカチン族の人々に宣教アルバートJリヨンが、彼はマラリアから1878年3月15日に死亡した、彼の到着後1ヶ月。その後、ウィリアムロバーツで1月12日に1879、カチン人との最初の7カチン族の間で彼の再達成偉大な宣教キリスト教に変換されていたBamoカチン土地北部、ビルマ、およびBumwaでは1882年にバプテスマを受けに来た。彼はカチン人の小学校のオープンも開始した。

Dr.OlaハンソンBamaw 12月22日に、1890年に来たとの最初のカチン語文学にローマ字からカチンのアルファベットを作成しました。博士オラハンソンもカチンコンパイルされた辞書は英語と翻訳と聖書カチンへの賛美歌。

後半後に別の2004年、米国人宣教師がKachinland上で、ミッションの学校、ホステル、病院、保健所や他の開発プログラムを開いたが、1960年8月には、最初のPriminsterビルマのを禁止し、宗教的な規制行動の自由を廃止し、仏教を宣言国家的な宗教である。以降のすべての西洋の宣教師がBurm(ミャンマー)から左日の大半はカチン州にはクリスチャンです。

どのように独立したビルマ(ミャンマーする前に、カチン州(1947年)は、政府システムの場合)

カチン'政府システムの村と氏族首長に支配されるために使用されます。カチン州の領土に直接英国の管理下にないことはなかったが直接バーマン(ミャンマー)の権限が、裁判所の下のカチン州の山岳民族の規制行為1895年前にされていたが導入されました。しかし、地域の規制の軌道を、実際に内の多くは依然として、選択した首長や長老たちの権威に政府の政策の成功の実装に頼っていた間接的なルールのシステムを介して支配された。ほとんどのカチン州の領土1886年から1947年、ビルマ、英国の植民地時代()から、特別な辺境地域として(カチンヒル規制法1895年)が投与された。|

どのようにカチンと共同(1947年)、ビルマ(ミャンマー)で、英国からの独立を獲得した

ビルマ(ミャンマー)国民の多様な民族国家(国籍)、1947年に事前に盤竜会はカチン、チン、シャン族、カレン族、カレン、モン、アラカンなどの植民地独立、民族、国籍で設立された状態である、平等の原則に基づいてバーマン(mayanmar)、。それ以前は独立系の人々によって1947年の合意により設立され、ビルマの境界を、今日の歴史ではありません。ではなく、ビルマやミャンマーの現在の形で、歴史的なパン長期契約は1947年に署名、ビルマ東部のシャン州に生まれた。ビルマ(maynmar)英国から1947年2月12日に独立を得た。ビルマ政府の今日の軍事同盟だdictatorship.The人口は約50万人であり、それらの半分バーマン(mayanmar)とそれらの残りは少数民族です。 30%のクリスチャンです。

誰がカチン国民組織(自演)です

カチン州国家機関政治組織の上に築かれている1999年1月9日です。形成海外カチン族やカチン族の故郷からの長老たちの間で広範な議論の結果だった。カチン国民組織(自演)の主な目標のカチン州の人々の人権、自己の独立した終端とエコ社会的平等、正義と信念と実践の自由を確立しているだけでなく、ビルマ(mayanmar)本物の連邦同盟の復元。
-----------------------------
English to Hindi translation
कचिनों इतिहास
कचिनों इतिहास
KACHINS कौन हैं?

छह उप जातीय समूहों (Jinghpaw, Lawngwaw, Lashi, Zaiwa, Rawang, Lisu) शामिल किया कचिनों हैं. इन छह समूहों ही परंपराओं, रीति, बोलियों और व्यवहार कर रहे हैं मुख्यतः उत्तरी बर्मा में रहते हैं, साथ ही चीन और भारत के कुछ हिस्सों. बर्मा में कचिनों 1 - 1.5 million के बीच संख्या का अनुमान है.

कहाँ KACHINS रहते हैं?

33,903 वर्ग मील के बारे में Kachinland उपाय, 23o के बीच स्थित-3 'को 28o -' 29 एन अक्षांश और 96o - 99o ई Longitudes के कुल क्षेत्र. कचिनों भूमि पूर्व में चीन की पीपुल्स रिपब्लिक के साथ आसपास है, डेमोक्रेटिक पश्चिम, तिब्बत में उत्तर और बर्मा में भारत के दक्षिण में गणतंत्र. Kachinland के कुल क्षेत्र का लगभग 50% पहाड़ियों और पहाड़ समुद्र के स्तर से ऊपर 5,881 मीटर की ऊंचाई पर है.
कचिनों देश प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है, Jades की तरह, सोना और सागौन, लय आदि. भूमि undisturbed प्राकृतिक वनों से आच्छादित है. नायाब काले ऑर्किड, व्हाइट Pheasants, और माली और Nmai नदियों के संगम में स्वर्ण मछलियों की तरह प्राकृतिक प्रजातियों में मनाया जाता है. वहाँ मुख्य रूप से Kachinland, बरसात के मौसम में तीन मौसम होते हैं. मई से अक्टूबर के बीच के बीच, गर्मी का मौसम फरवरी के बीच में से मई के बीच में है, और सर्दी का मौसम अक्टूबर के मध्य से शुरू होती है और फरवरी में समाप्त होता है. वार्षिक दैनिक मतलब तापमान 4 से पर्वतमाला - 60 के साथ 36 oC - 95% सापेक्ष आर्द्रता. पहाड़ी शहर, Putao की तरह, एक बहुत कम -4 से कम नमी के साथ 18oC को लेकर तापमान है. Kachinland के ऊपरवाला Putao सहित भाग, शीतोष्ण क्षेत्र में पड़ता है. 40 oC के अधिकतम तापमान 1996 में दर्ज की गई. वार्षिक 80-200 इंच से वर्षा के बीच है. अधिक वर्षा देश के पहाड़ी भागों में रखा गया है.

कैसे ईसाई में कचिनों लोग कन्वर्ट किया?

म्यांमार के कचिनों मूल धर्म animism था. ईसाइयत 1837 के बाद से कचिनों लोगों के बीच फैल, Eugenia किनकैड तरह पहली मिशनरी बैपटिस्ट था उत्तरी बर्मा, 1837 में Kachinland में कचिनों लोगों से मुलाकात की. वह अमेरिका में मिशन समाज के लिए पत्र लिखा भेज उत्तरी बर्मा (म्यांमार) के कचिनों देश में मिशनरियों. पहले बैप्टिस्ट कचिनों लोगों को मिशनरी अल्बर्ट जे ल्यों था, वह 15 मार्च 1878 को मलेरिया से मारे गए, एक महीने के अपने आगमन के बाद. फिर विलियम एच. रॉबर्ट्स पर 12 जनवरी को, 1879, कचिनों भूमि, उत्तरी बर्मा, Bamo को वह फिर से कचिनों लोगों और पहली कचिनों सात के बीच पूरा महान मिशन काम ईसाई में परिवर्तित किया था और 1882 में Bumwa में बपतिस्मा दिया गया है के लिए आए थे . वह कचिनों लोगों के लिए प्राथमिक विद्यालय खोला भी शुरू कर दिया.

Dr.Ola Hanson दिसम्बर 22 में Bamaw को आया, और 1890 में रोमन वर्णमाला से कचिनों वर्णमाला पहले कचिनों साहित्य को बनाया. डा. ओला Hanson भी एक कचिनों-संकलित अंग्रेजी कोश और अनुवाद स्तोत्र का और पवित्र बाइबिल कचिनों में.

संघ बर्मा के पहले Priminster देर के बाद एक और चौबीस अमेरिकी मिशनरियों जहां Kachinland पर मिशन स्कूल, हॉस्टल, अस्पतालों, स्वास्थ्य केन्द्रों तथा अन्य विकास कार्यक्रमों खोला है, लेकिन 1960 अगस्त को, पर प्रतिबंध लगा दिया और धार्मिक विनियम अधिनियम की स्वतंत्रता समाप्त कर दिया और बौद्ध धर्म की घोषणा की के रूप में राज्य धर्म. चूंकि सभी पश्चिमी मिशनरियों जहां Burm (म्यांमार) से छोड़ दिया है. बहुमत दिन कचिनों करने के ईसाई हैं.

कैसे बर्मा के स्वतंत्र म्यांमार (पहले (1947) कचिनों की सरकार सिस्टम है)

'कचिनों सरकार प्रणाली को गांव और कबीले के प्रमुखों द्वारा शासित हो जाता है. कचिनों राज्य के क्षेत्र में आया सीधे ब्रिटिश प्रशासन के अधीन, कभी नहीं था और न ही वे बर्मन (म्यांमार) के अधिकार के तहत अदालत कचिनों पहाड़ी जनजातियों के विनियमन अधिनियम 1895 के पहले सीधे पेश किया गया था. लेकिन, वास्तव में नियमन की कक्षा के भीतर क्षेत्रों से कई अब भी अप्रत्यक्ष शासन है, जो सरकार की नीति के सफल कार्यान्वयन के लिए चयनित स्थानीय प्रमुखों और बड़ों के अधिकार पर भरोसा किया की एक प्रणाली के माध्यम से नियंत्रित किया गया. बर्मा के ब्रिटिश शासन के दौरान (1886-1947 से), सबसे कचिनों क्षेत्र में विशेष रूप से एक सीमांत क्षेत्र के रूप में प्रशासित (कचिनों हिल विनियमन अधिनियम 1895) था. |

कैसे संयुक्त रूप से बर्मा (म्यांमार) के साथ (1947) में ब्रिटेन से स्वतंत्र हो रहा कचिनों किया

बर्मा के संघ (म्यांमार) एक राष्ट्र विविध जातीय देशों (देशों), पूर्व से Panlong सम्मेलन औपनिवेशिक स्वतंत्र ऐसे कचिनों, चिन, शान, करेन, Karenni, सोम, Arakan के रूप में जातीय देशों में 1947 में राज्य की स्थापना की है , और (म्यांमार) समानता के सिद्धांत पर आधारित बर्मन,. जैसा कि पूर्व में स्वतंत्र लोगों ने एक समझौते के माध्यम से 1947 में स्थापित किया गया था, बर्मा के संघ की सीमाओं आज ऐतिहासिक नहीं हैं. इसके बजाए, अपने वर्तमान रूप में बर्मा, या म्यांमार के संघ, ऐतिहासिक वेदना लंबे समय 1947 में समझौते पर हस्ताक्षर किए, पूर्वी बर्मा की शान राज्य का जन्म हुआ था. (Maynmar) बर्मा ब्रिटिश से 12 फ़रवरी 1947 को स्वतंत्र प्राप्त की. 'बर्मा सरकार में आज सेना है dictatorship.The आबादी लगभग 50 लाख है, और उनमें से आधे (म्यांमार) और उनमें से आराम बर्मन हैं जातीय अल्पसंख्यकों हैं. 30% ईसाई हैं.

कचिनों राष्ट्रीय संगठन KNO (कौन हैं)

कचिनों राष्ट्रीय संगठन एक राजनीतिक संगठन की स्थापना की है पर जनवरी 1999 के 9. निर्माण विदेशी Kachins और कचिनों मातृभूमि से बड़ों के बीच व्यापक चर्चा का परिणाम था. कचिनों राष्ट्रीय संगठन (KNO) के मुख्य लक्ष्यों को एक कचिनों लोगों को, मानव अधिकार, स्वयं के स्वतंत्र-समाप्ति और पर्यावरण समान सामाजिक न्याय और विश्वासों तथा प्रथाओं की स्वतंत्रता स्थापित करने के लिए कर रहे हैं और साथ ही बर्मा में वास्तविक संघीय संघ बहाल म्यांमार () .
Contribute a better translation
------------------------------------------
English to Thai translation
ประวัติการ กะ ฉิ่ น
ประวัติการ กะ ฉิ่ น
ผู้ KACHINS?

ประกอบด้วย หก ย่อย กลุ่ม ชาติพันธุ์ (Jinghpaw, Lawngwaw, Lashi, Zaiwa, Rawang, Lisu) เรียก ว่า กะ ฉิ่ น. เหล่า นี้ หก กลุ่ม เป็น ประเพณี เดียวกัน ศุลกากร dialects และ การ ปฏิบัติ ส่วน ใหญ่ อยู่ ใน ภาค เหนือ ของ พม่า เป็น บาง ส่วน ของ จีน และ อินเดีย. กะ ฉิ่ น ใน พม่า มี ประมาณ จำนวน ระหว่าง 1 - 1.5 million.

ที่ ใด LIVE KACHINS?

พื้นที่ ทั้งหมด ของ มาตรการ Kachinland เกี่ยว กับ 33,903 ตาราง ไมล์ อยู่ ระหว่าง 23o-3 'เพื่อ 28o - 29' N ละติจูด และ 96o - 99o Longitudes E. ดิน แดน กะ ฉิ่ น เป็น คน ติด กับ สาธารณรัฐ ประชาชน จีน ตะวันออก ที่ สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย อินเดีย ใน ตะวันตก ทิเบต ใน ภาค เหนือ และ พม่า ใน ภาค ใต้. ประมาณ 50% ของ พื้นที่ ทั้งหมด ของ Kachinland เป็น เนิน เขา ภูเขา ถึง ความ สูง 5,881 เมตร เหนือ ระดับ น้ำ ทะเล.
ดิน แดน กะ ฉิ่ น คือ อุดม ไป ด้วย ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น Jades ทอง และ สัก-ฯลฯ เครื่อง. แผ่นดิน จะ สงบ ปกคลุม ด้วย ป่า ธรรมชาติ. Rarest พันธุ์ กล้วยไม้ ธรรมชาติ เช่น Black, White Pheasants และ ปลา ทอง ใน ที่ บรรจบ กัน ของ มาลี และ แม่น้ำ Nmai จะ สังเกต. มี หลัก สาม ฤดูกาล ใน Kachinland, ฤดู ฝน เป็น. กลาง พฤษภาคม ถึง กลาง เดือน ตุลาคม; ฤดู ฤดู ร้อน จาก กลาง กุมภาพันธ์ ถึง กลาง พฤษภาคม และ ฤดู หนาว เริ่ม ตั้งแต่ กลาง ตุลาคม และ สิ้นสุด ใน เดือน กุมภาพันธ์. ประจำ ปี อุณหภูมิ เฉลี่ย ราย วัน ช่วง 4-36 oC with 60-95% ความชื้นสัมพัทธ์. เมือง Hill เช่น Putao, มี อุณหภูมิ ต่ำ มาก ตั้งแต่ -4 ถึง 18oC มี ความชื้น ต่ำ. ส่วน บน สุด ของ Kachinland รวม ถึง Putao ต่ำ ใน เขต เย็น. อุณหภูมิ สูงสุด 40 oC ได้ รับ การ บันทึก ใน ปี 1996. ช่วง ฝน ประจำ ปี 80-200 นิ้ว. ปริมาณ น้ำ ฝน เพิ่มเติม ได้ รับ การ ปฏิบัติ ใน ส่วน ภูเขา ของ แผ่นดิน.

ว่า คน กะ ฉิ่ น แปลง ได้ เป็น คริสเตียน?

กะ ฉิ่ น พม่า ศาสนา เดิม คือ animism. ศาสนา คริสต์ แพร่ กระจาย ใน หมู่ คน กะ ฉิ่ น ตั้งแต่ 1,837 เช่น Eugenia Kincaid เป็น Baptist แรก พบ มิ ช ชัน นารี ชาว กะ ฉิ่ น ใน ภาค เหนือ ของ พม่า Kachinland ใน 1,837. เขา เขียน จดหมาย เพื่อ สังคม ภารกิจ ใน อเมริกา ส่ง missionaries เพื่อ แผ่นดิน กะ ฉิ่ น ของ ภาค เหนือ ของ พม่า (พม่า). Baptist แรก มิ ช ชัน นารี คน กะ ฉิ่ น เป็น Albert J. Lyon เขา ตาย จาก มาลาเรีย ที่ 15 มีนาคม 1878 หนึ่ง เดือน หลังจาก ที่ มา ถึง เขา. แล้ว William H. โร เบิ ต มา ไป Bamo กะ ฉิ่ น ที่ดิน ภาค เหนือ ของ พม่า ที่ 12 มกราคม 1879 เขา อีก ครั้ง งาน ภารกิจ สำเร็จ มาก ใน หมู่ คน กะ ฉิ่ น และ แรก เจ็ด กะ ฉิ่ น ได้ เปลี่ยน เป็น คริสต์ และ baptized ที่ Bumwa ใน 1,882 . เขา ยัง ได้ เริ่ม เปิด โรงเรียน ประถม สำหรับ คน กะ ฉิ่ น.

Dr.Ola Hanson มา ไป Bamaw ใน 22 ธันวาคม 1890 และ สร้าง อักษร กะ ฉิ่ น จาก อักษร โรมัน ใน วรรณคดี กะ ฉิ่ น แรก. ดร. Ola Hanson เรียบเรียง ยัง กะ ฉิ่ น พจนานุกรม ภาษา อังกฤษ และ แปล หนังสือ บท สวด และ บริสุทธิ์ ใน พระ คัมภีร์ กะ ฉิ่ น.

สาย หลัง อื่น twenty-สี่ missionaries อเมริกัน ที่ เปิด โรงเรียน ภารกิจ, หอพัก โรง พยาบาล ศูนย์ สุขภาพ และ โปรแกรม การ พัฒนา อื่น ๆ ทั่ว Kachinland แต่ ใน สิงหาคม 1960, Priminster แรก ของ สหภาพ พม่า และ ห้าม abolished เสรีภาพ ใน การ ดำเนิน การ กฎ ระเบียบ และ ประกาศ ศาสนา พุทธ ศาสนาเป็น ศาสนา State. เนื่องจาก ทุก missionaries ตะวันตก ที่ เหลือ จาก Burm (พม่า). ใน วัน ส่วน ใหญ่ กะ ฉิ่ น เป็น คริสเตียน.

อย่างไร ระบบ ราชการ ของ กะ ฉิ่ น (1947) ก่อน ที่ อิสระ ของ พม่า (พม่า)

ระบบ รัฐบาล กะ ฉิ่ น 'ใช้ จะ ปกครอง โดย หมู่บ้าน และ บรรดา ผู้นำ ตระกูล. อาณาเขต ของ รัฐ กะ ฉิ่ น ไม่ ได้ มา ภาย ใต้ การ บริหาร ของ อังกฤษ โดยตรง และ ไม่ ได้ พวก เขา ได้ โดยตรง ภาย ใต้ อำนาจ ของ Burman (พม่า) ศาล ก่อน กะ ฉิ่ น ชาว เขา พระราชบัญญัติ ระเบียบ 1,895 ถูก นำ. แต่ หลาย พื้นที่ จริง ภายใน วง โคจร ของ ระเบียบ ที่ ยัง คง ถูก ควบคุม ด้วย ระบบ การ ปกครอง โดย อ้อม ซึ่ง อาศัย อยู่ อำนาจ ของ หัวหน้า ใน การ เลือก และ ผู้ใหญ่ สำหรับ การนำ ความ สำเร็จ ของ นโยบาย รัฐบาล. ระหว่าง กฎ British พม่า (1886-1947), กะ ฉิ่ น ส่วน ใหญ่ เป็น พื้นที่ ปกครอง พิเศษ เป็น พื้นที่ ชายแดน (กะ ฉิ่ น ระเบียบ Hill Act 1895). |

กะ ฉิ่ น อิสระ ใน การ ร่วม กัน ดึงดูด (1947) กับ พม่า (พม่า) จาก อังกฤษ ได้ อย่างไร

สหภาพ พม่า (พม่า) เป็น ประเทศ เป็น รัฐ ชาติ ชาติพันธุ์ หลากหลาย (ประเทศ) ก่อตั้ง ขึ้น ใน 1,947 ที่ ประชุม Panlong โดย ก่อน อาณานิคม สัญชาติ เชื้อชาติ อิสระ เช่น กะ ฉิ่ น, ชิน, Shan, กะเหรี่ยง, Karenni, Mon, Arakan , burman และ (mayanmar) ตาม หลักการ ความ เสมอภาค. ตาม ที่ ก่อตั้ง โดย คน อิสระ เดิม ใน 1,947 ผ่าน ข้อ ตกลง, รอย ต่อ ของ สหภาพ พม่า วัน นี้ ไม่ ได้ มา. แต่ว่า สหภาพ พม่า หรือ พม่า ใน รูป แบบ ปัจจุบัน มัน เกิด ใน ประวัติศาสตร์ สัญญา ปาง ยาว 1,947 เข้า สู่ ระบบ ใน รัฐ ไท ใหญ่ ของ ตะวันออก พม่า. พม่า (maynmar) ได้ รับ อิสระ จาก อังกฤษ ใน 12 กุมภาพันธ์ 1947. ประชากร dictatorship.The ใน วัน นี้ รัฐบาล พม่า 'เป็น ทหาร มี ประมาณ 50 ล้าน คน และ ครึ่ง หนึ่ง ของ พวก เขา Burman (mayanmar) และ ส่วน ที่ เหลือ ของ พวก เขา เป็น ชน กลุ่ม น้อย เชื้อชาติ. 30% เป็น คริสเตียน.

ผู้ เป็น กะ ฉิ่ น National Organization (KNO)

องค์กร กะ ฉิ่ น แห่ง ชาติ เป็น องค์กร ทาง การเมือง ที่ ก่อตั้ง ขึ้น ที่ 9 มกราคม 1999. สร้าง เป็น ผล จาก การ อภิปราย อย่าง กว้างขวาง ระหว่าง Kachins ต่าง ประเทศ และ ผู้ใหญ่ จาก ภูมิลำเนา กะ ฉิ่ น. เป้าหมาย หลัก ของ องค์กร กะ ฉิ่ น แห่ง ชาติ (KNO) มี การ จัดตั้ง สิ้นสุด อิสระ ของ คน กะ ฉิ่ น สิทธิ มนุษย ชน ด้วย ตนเอง และ นิเวศ-ความ ยุติธรรม เท่าเทียม กัน ทาง สังคม และ เสรีภาพ ใน การ เชื่อ และ การ ปฏิบัติ ตลอด จน เรียก คืน แท้ สหรัฐ ใน สหภาพ พม่า (mayanmar) .
------------------------
English to Hebrew translation
היסטוריה Kachin
היסטוריה Kachin
מי הם KACHINS?

הכולל שש תת קבוצות אתניות (Jinghpaw, Lawngwaw, Lashi, Zaiwa, Rawang, Lisu) נקראים Kachin. קבוצות אלו הן שש המסורות זהה, המכס, ניבים ושיטות לחיות בעיקר בבורמה הצפוני, כמו גם חלקים של סין והודו. Kachin בבורמה ההערכה היא מספר בין 1 ל - -1.5 מיליון דולר.

Where Do KACHINS החי?

שטח כולל של אמצעים Kachinland על 33,903 קילומטרים רבועים, הנמצא בין 23o-3 'ל 28o - 29' N ו-Latitude 96o - 99o קווי אורך דואר. Kachin הוא צמוד קרקע עם הרפובליקה העממית של סין במזרח, הרפובליקה הדמוקרטית של הודו במערב, בטיבט בצפון בורמה בדרום. כ -50% מכלל שטח של Kachinland הוא גבעות והרים עד לגובה של 5,881 מטר מעל פני הים.
קרקע Kachin עשירה במשאבים טבעיים, כמו Jades, זהב טיק-לקורות וכו '. האדמה מכוסה באין מפריע יערות טבעיים. המינים הנדירים ביותר כמו שחור טבעי סחלבים, פסיונים הלבן, ודג הזהב ממפגש של מאלי ונהרות Nmai הם נצפו. יש בעיקר שלוש עונות ב Kachinland, עונת הגשמים., אמצע מאי עד אמצע אוקטובר; עונת הקיץ היא מאמצע פברואר עד אמצע מאי, ואת עונת החורף מתחיל באמצע אוקטובר ומסתיימת בחודש פברואר. שנתי ממוצע יומי טווחי טמפ 4-36 oC עם 60 - 95% לחות יחסית. ערים היל, כמו Putao, יש לי חום נמוך מאוד החל 18oC ל -4 עם לחות נמוכה. החלק העליון של Kachinland, כולל Putao נופל באזור ממוזג. הטמפרטורה המקסימלית של oC 40 נרשמה בשנת 1996. טווחי כמות המשקעים השנתית 80-200 סנטימטרים. גשמים עוד נצפתה באזורים ההרריים של הארץ.

איך אנשים Kachin המר לתוך נוצרי?

Kachin של מיאנמר במקור הדת היה אנימיזם. הנצרות התפשטה בקרב מאז 1837 אנשים Kachin, כמו יבגניה קינקייד המטביל היה מיסיונר הראשון פגשתי אנשים Kachin בבורמה הצפוני, Kachinland בשנת 1837. הוא כתב מכתב לחברה המשימה באמריקה לשלוח מיסיונרים לארץ Kachin הצפוני של בורמה (מיאנמר). המטביל הראשונה מיסיונר לאנשים Kachin היה אלברט ג 'ליון, הוא מת ממלריה ב -15 במרץ 1878, חודש לאחר הגעתו. אז ויליאם ה רוברטס בא לידי Bamo ארץ Kachin, בורמה בצפון, ב -12 בינואר 1879, הוא מחדש את העבודה הושלמה המשימה גדולה בקרב אנשים Kachin הראשון היה שבע Kachin להמרה הנוצרית הוטבל ב Bumwa בשנת 1882 . הוא גם התחיל נפתח בית ספר יסודי עבור אנשים Kachin.

Dr.Ola הנסון ניגש Bamaw ב 22 דצמבר 1890 ויצר האלפבית Kachin מן האלפבית הרומית לספרות kachin הראשון. ד"ר אולה הנסון גם ערכו Kachin-English Dictionary ותרגם ספר שירי כנסיה ואת התנ"ך הקדוש לתוך Kachin.

בסוף אחרי עוד עשרים וארבע מיסיונרים אמריקאים שבו נפתח הספר המשימה, אכסניות, בתי חולים, מרכזי בריאות תוכניות פיתוח נוספות על Kachinland, אך באוגוסט 1960, Priminster הראשונה של האיחוד בורמה אסרה ו ביטל את חופש לפעול תקנות הדתי הכריז בודהיזם כדת המדינה. מאז כל המיסיונרים המערבי שבה עזב מן Burm (מיאנמר). Kachin כדי רוב היום הם נוצרים.

כיצד מערכות השלטון של Kachin (1947) לפני העצמאית של בורמה (מיאנמר)

Kachin 'מערכת הממשלה משמש נשלטים על ידי הכפר ראשי השבט. השטח של Kachin המדינה מעולם לא הגיע תחת הממשל הבריטי ישירה, וגם לו היו ישירות תחת סמכותו של Burman (מיאנמר) בית המשפט לפני Kachin היל השבטים תקנה מעשי 1895 הוצג. עם זאת, באזורים רבים של ממש בתוך מסלול הרגולציה היו כפופים עדיין באמצעות מערכת של שלטון עקיף, אשר הסתמכו על הסמכות של ראשי המקומיות שנבחרו זקני ליישום מוצלח של מדיניות הממשלה. בתקופת השלטון הבריטי של בורמה (1886-1947), בשטח Kachin ביותר היה מנוהל כמו במיוחד באזור הגבול (Kachin היל תקנה חוק 1895). |

איך Kachin במשותף צובר עצמאית (1947) עם בורמה (מיאנמר) הבריטי

האיחוד של בורמה (מיאנמר) היא מדינת לאום של מדינות אתניות מגוונת (לאומים), נוסדה בשנת 1947 בכנס Panlong ידי מראש לאומים הקולוניאלית עצמאית אתניות כגון Kachin, Chin, שאן, קארן, Karenni, שני Arakan , ו Burman (mayanmar), המבוסס על עקרון השוויון. כפי שהוקמה על ידי העמים לשעבר עצמאית בשנת 1947, באמצעות הסכם, את הגבולות של האיחוד של בורמה לא היסטורי היום. במקום זאת, האיחוד של בורמה, או מיאנמר במתכונתה הנוכחית, נולד ההסכם ההיסטורי שנחתם פאנג ארוכה ב -1947, המדינה שאן המזרחי של בורמה. בורמה (maynmar) זכו עצמאי הבריטי ב 12 לפברואר, 1947. היום בממשלת בורמה 'הוא צבאי dictatorship.The האוכלוסייה הוא כ -50 מיליונים, מחציתם Burman (mayanmar) ואת השאר הם מיעוטים אתניים. 30% נוצרים.

מי הם Kachin הארגון הלאומי (KNO)

Kachin הלאומי ארגון הוא ארגון פוליטי נוסדה ב -9 בינואר 1999. המבנה היה תוצאה של דיון נרחב בין Kachins בחו"ל זקני מן המולדת Kachin. המטרות העיקריות של ארגון Kachin הלאומי (KNO) הן כדי להקים סיום עצמאית של אנשים Kachin, זכויות אדם, עצמי ו Eco-צדק חברתי שוויון וחופש של אמונות ופרקטיקות כמו גם לשחזר האיחוד הפדרלי אמיתי בבורמה (mayanmar) .
-------------------------------------
English to German translation
Kachin Geschichte
Kachin Geschichte
WER SIND DIE Kachins?

, Bestehend aus sechs ethnischen Untergruppen (Jinghpaw, Lawngwaw, Lashi, Zaiwa, Rawang, Lisu) heißen Kachin. Diese sechs Gruppen sind die gleichen Traditionen, Bräuche, Dialekte und Praktiken leben vor allem im nördlichen Burma, sowie Teile von China und Indien. Die Kachin in Birma sind Zahl zwischen 1 bis 1,5 Millionen geschätzt.

Woher kommen die Kachins LIVE?

Die Gesamtfläche der Kachinland misst etwa 33.903 Quadrat-Meilen, befindet sich zwischen 23o-3 'bis 28o - 29' nördlicher Breite und 96o - 99o E Longitudes. Kachin Land ist mit Volksrepublik China angrenzenden im Osten der Demokratischen Republik Indien im Westen, im Norden Tibet und Birma in den Süden. Über 50% der Gesamtfläche des Kachinland ist Hügeln und Bergen bis zu einer Höhe von 5881 Meter über dem Meeresspiegel.
Kachin Land ist reich an natürlichen Ressourcen, wie Jade, Gold-und Teak-Holz usw.. Das Land ist mit ungestörten natürlichen Wäldern bedeckt. Die seltenste natürliche Arten wie Orchideen Black, White Fasane und goldenen Fische in dem Zusammenfluss von Mali und Nmai Flüssen beobachtet werden. Es gibt im Wesentlichen drei Spielzeiten in der Kachinland, Rainy Season., Mitte Mai bis Mitte Oktober; Sommer-Saison ist von Mitte Februar bis Mitte Mai und Winter-Saison beginnt Mitte Oktober und endet im Februar. Jährliche durchschnittliche Tagestemperatur reicht von 4 bis 36 oC mit 60 bis 95% relative Luftfeuchtigkeit. Hill Städte, wie Mandalay, eine sehr niedrige Temperatur im Bereich von -4 bis 18oC mit niedriger Luftfeuchtigkeit. Der oberste Teil des Kachinland, einschließlich der Putao fällt in gemäßigten Zonen. Die maximale Temperatur von 40 oC wurde im Jahr 1996 erfasst. Die jährliche Niederschlagsmenge reicht von 80 bis 200 Zoll. Mehr Niederschlag wurde in gebirgigen Teilen des Landes beobachtet.

Wie haben die Menschen Kachin Konvertieren in die christliche?

Die Kachin von Myanmar ursprünglich Religion Animismus. Das Christentum verbreitete sich unter den Kachin Menschen seit 1837, wie Eugenia Kincaid war der erste Baptist Mission erfüllt Kachin Menschen in Nord-Birma, Kachinland im Jahr 1837. Er schrieb einen Brief an die Mission der Gesellschaft in Amerika zu senden Missionare Kachin Land der nördlichen Burma (Myanmar). Der erste Missionar, der Täufer Kachin Menschen war Albert J. Lyon, starb er an Malaria am 15. März 1878, einen Monat nach seiner Ankunft. Dann William H. Roberts kam über die Bamo der Kachin Land, Nord-Birma, am 12. Januar 1879, hatte er wieder erreicht große Mission Kachin Arbeit unter den Menschen und den ersten sieben Kachin wurden in christliche umgewandelt und Bumwa 1882 getauft . Er begann auch geöffnet Grundschule für Kachin Menschen.

Dr.Ola Hanson kam auf Bamaw in der 22. Dezember 1890 angelegt und alphabetisch Kachin aus lateinische Alphabet in der ersten kachin Literatur. Dr. Ola Hanson auch kompiliert ein Kachin-Englisch Wörterbuch übersetzt und Gesangbuch und der Bibel in Kachin.

Late nach dem anderen vierundzwanzig amerikanischen Missionare, wo eröffnet Mission Schulen, Jugendherbergen, Krankenhäuser, Gesundheitszentren und anderen Entwicklungs-Programmen über das Kachinland, sondern auf August 1960 verbot die erste Priminster der Union abgeschafft Birma und die Freiheit der religiösen Vorschriften zu handeln und erklärte den Buddhismus als Staatsreligion. Da alle westlichen Missionare, wo von Burm (Myanmar) links. Zum Tag Kachin Mehrheit sind Christen.

Wie funktioniert die Regierung Systeme der Kachin (1947) vor Unabhängig von Burma (Myanmar)

Die Kachin 'Regierung wird eingesetzt, um durch Dorf und Clanchefs ausgeschlossen werden. Das Gebiet der Kachin-Staat kam nie unter direkter britischer Verwaltung, noch hatten sie direkt unter der Autorität des Burman (Myanmar) vor dem Gericht Kachin Hügelstämme Verordnung Akts 1895 eingeführt wurde. Doch viele der Bereiche tatsächlich in die Umlaufbahn der Verordnung noch durch ein System der indirekten Herrschaft, die sich auf die Autorität des ausgewählten lokalen Häuptlinge und Ältesten berufen für die erfolgreiche Umsetzung der Politik der Regierung geregelt. Während der britischen Herrschaft von Birma (1886 bis 1947), die meisten Kachin Gebiet wurde speziell als Grenzgebiet verabreicht (Kachin Hill Regulation Act 1895). |

Wie hat sich die Kachin gemeinsam gewinnen in Independent (1947) mit Birma (Myanmar) von der britischen

Die Union of Burma (Myanmar) ist ein Nationalstaat verschiedenen ethnischen Nationen (Nationalitäten), im Jahr 1947 auf der Konferenz von Panlong vorkolonialen unabhängigen ethnischen Minderheiten wie die Kachin, Chin, Shan, Karen, Karenni, Mon, Arakan gegründet und Burman (mayanmar), basierend auf dem Prinzip der Gleichheit. Da es von ehemals unabhängigen Völker wurde 1947 durch ein Abkommen gegründet sind, sind die Grenzen der Union of Burma heute nicht historisch. Vielmehr wurde die Union von Burma oder Myanmar in seiner jetzigen Form, des historischen Pang lange Vereinbarung im Jahr 1947 unterzeichnet, Shan Staat östlichen Burma geboren. Burma (maynmar) gewonnen Unabhängig von Briten am 12. Februar 1947. Heute Regierung in Birma "ist ein militärischer dictatorship.The Bevölkerung beläuft sich auf 50 Millionen, und die Hälfte von ihnen sind Burman (mayanmar) und der Rest von ihnen sind ethnische Minderheiten. 30% sind Christen.

Wer sind die Kachin National Organization (KNO)

Die Kachin National Organization ist eine politische Organisation gegründet, die am 9. Januar 1999. Die Gründung war das Ergebnis einer ausführlichen Diskussion zwischen den überseeischen Kachins und die Ältesten aus der Kachin Heimat. Die wichtigsten Ziele der Kachin National Organization (KNO) sind auf die Schaffung eines unabhängigen Kachin Menschen, Menschenrechte, Selbst-Terminierung und öko-sozialen gleich Gerechtigkeit und Freiheit von Überzeugungen und Praktiken sowie die Wiederherstellung echten föderalen Union in Birma (mayanmar) .
-----------------------------
English to Arabic translation
الكاتشين التاريخ
الكاتشين التاريخ
من هم الذين يعانون KACHINS؟

تتألف من ست مجموعات عرقية الفرعية (Jinghpaw ، Lawngwaw ، Lashi ، Zaiwa ، Rawang ، يسو) تسمى كاشين. هذه المجموعات الست هي نفس التقاليد والعادات واللهجات والممارسات يعيش معظمهم في شمال بورما ، وكذلك أجزاء من الصين والهند. وكاشين في بورما الذين يقدر عددهم بين 1 -- 1.5 مليون نسمة.

KACHINS أين تعيش؟

تبلغ المساحة الإجمالية للتدابير Kachinland حوالي 33.903 كيلومترا مربعا ، وتقع بين 23o - 3 'ل28o -- 29' شمالا و خط العرض 96o -- 99o خطوط الطول شرقا. الكاتشين الأراضي المتاخمة مع جمهورية الصين الشعبية في الشرق ، وجمهورية الهند في الغرب ، والتبت ، في الشمال وبورما في الجنوب. حوالي 50 ٪ من المساحة الإجمالية للKachinland هو التلال والجبال حتى ارتفاع 5.881 متر فوق مستوى سطح البحر.
الكاتشين أرض غنية بالموارد الطبيعية ، مثل الساقطات والذهب وخشب الساج والأخشاب ، وما إلى ذلك. الارض مغطاة بالغابات الطبيعية دون عائق. من أندر أنواع السحلبيات الطبيعية مثل الأسود ، الأبيض الدراج ، وأسماك ذهبية في التقاء مالي وNmai الأنهار تجري مراعاتها. هناك أساسا ثلاثة مواسم في Kachinland ، موسم الأمطار ، منتصف أيار / مايو إلى منتصف تشرين الأول / أكتوبر ؛ الموسم الصيفي هو من منتصف شباط / فبراير إلى منتصف أيار / مايو ، وفصل الشتاء يبدأ من منتصف شهر اكتوبر وتنتهي في شباط / فبراير. سنوي متوسط درجة الحرارة اليومية تتراوح من 4 -- 36 تشرين ب 60 -- 95 ٪ من الرطوبة النسبية. تلة المدن ، مثل بوتاو ، لديها درجة حرارة منخفضة جدا تتراوح بين -4 ل18oC مع انخفاض نسبة الرطوبة. في الجزء العلوي من Kachinland ، بما في ذلك بوتاو يقع في المنطقة المعتدلة. أقصى درجة حرارة 40 تشرين التي تم تسجيلها في عام 1996. يتراوح معدل سقوط الأمطار السنوي 80 حتي 200 بوصة. مزيد من الأمطار وقد لوحظ في مناطق جبلية في الأرض.

كيف كاشين في تحويل الناس إلى المسيحية؟

وكاتشين في ميانمار أصلا الدين كان الأرواحية. المسيحية لتنشر بين الناس كاشين منذ 1837 ، مثل يوجينيا كنكيد المعمدان كان أول المبشرين كاشين اجتمع الناس في شمال بورما ، Kachinland في 1837. انه كتب رسالة الى المجتمع البعثة في أمريكا لإرسال المبشرين إلى كاشين أرض شمال بورما (ميانمار). المعمدان التبشيرية الأولى للشعب كاشين كان ألبرت J. ليون ، وتوفي من الملاريا في 15 مارس ، 1878 ، بعد شهر واحد من وصوله. ثم ويليام روبرتس جاء لأكثر من لBamo الأراضي كاشين ، شمال بورما ، في 12 يناير عام 1879 ، وهو إعادة إنجاز أعمال مهمة كبيرة بين الناس وكاشين السبعة الأولى كاشين تم تحويلها إلى المسيحية وعمد في Bumwa في عام 1882 . كما انه بدأ فتح المدارس الابتدائية لكاشين الناس.

Dr.Ola هانسون جاء على لBamaw في 22 ديسمبر 1890 وأنشأت كاشين في الأبجدية الرومانية من الأبجدية إلى الأدب في أول كاشين. الدكتورة علا هانسون أيضا بتجميع كاشين ، قاموس اللغة الإنجليزية ، وترجم كتاب التراتيل والكتاب المقدس في ولاية كاشين.

في وقت متأخر بعد آخر عشرين - أربعة من أعضاء البعثات الأميركية ، حيث فتحت المدارس المهمة ، بيوت الشباب ، والمستشفيات والمراكز الصحية وبرامج التنمية الأخرى على مدى Kachinland ، ولكن من اب / اغسطس 1960 ، حظرت Priminster الأولى من اتحاد بورما وألغت حرية الدينية لوائح العمل ، وأعلن البوذية. باعتباره دين الدولة. ونظرا لأن جميع البعثات التبشيرية الغربية حيث تركت من Burm (ميانمار). كاشين لأغلبية اليوم هي المسيحية.

كيف يمكن للأنظمة الحكومة لكاشين (1947) قبل المستقلة من بورما (ميانمار)

وكاشين 'حكومة نظام يستخدم لتكون القرية ويحكمها رؤساء العشائر. أراضي ولاية كاتشين أبدا جاء تحت الإدارة البريطانية المباشرة ، كما لم تخضع مباشرة لسلطة بورمان (ميانمار) أمام محكمة كاشين هيل قبائل لائحة اعمال 1895 قدم. ومع ذلك ، فإن العديد من المناطق في الواقع ضمن المدار من اللائحة لا تزال تحكم من خلال نظام الحكم غير المباشر ، التي تعتمد على سلطة زعماء وشيوخ القبائل المحليين الذين تم اختيارهم من أجل التنفيذ الناجح لسياسة الحكومة. خلال الحكم البريطاني في بورما (1886 حتي 1947) ، كان معظم الأراضي كاشين خصيصا تدار بوصفها المنطقة الحدودية (كاتشين هيل قانون تنظيم 1895). |

كيف تكتسب بالاشتراك في كاشين المستقلة في (1947) مع بورما (ميانمار) من البريطانيين

اتحاد ميانمار (بورما) هي دولة قومية للدول عرقية متنوعة (جنسية) ، التي تأسست في عام 1947 في المؤتمر Panlong من قبل القوميات العرقية مستقلة الاستعمارية مثل كاتشين وتشين ، وشان وكارين وكاريني ، الاثنين ، أراكان وبورمان (mayanmar) ، استنادا إلى مبدأ المساواة. كما أنها أسست من قبل الشعوب التي كانت مستقلة في عام 1947 من خلال اتفاق ، على حدود لاتحاد بورما اليوم ليست تاريخية. بدلا من ذلك ، ولدت لاتحاد بورما ، ميانمار ، أو في شكلها الحالي ، للاتفاق التاريخي بانغ طويلة وقعت في عام 1947 ، ولاية شان في شرق بورما. بورما (maynmar) المستقلة المكتسبة من القوات البريطانية في فبراير 12 ، 1947. اليوم في بورما 'الحكومة العسكرية dictatorship.The السكان حوالي 50 ملايين ، ونصفهم من بورمان (mayanmar) والباقي منهم الأقليات العرقية. 30 ٪ من المسيحيين.

الذين هم كاشين المنظمة الوطنية (كنو)

وكاشين المنظمة الوطنية هو تنظيم سياسي قائم على 9th من يناير عام 1999. تشكيل كان نتيجة لمناقشات مستفيضة بين Kachins الخارج وشيوخ من الوطن كاشين. الأهداف الرئيسية للمنظمة الوطنية كاشين (كنو) هي لإنشاء إنهاء مستقلة كاشين من الناس ، حقوق الإنسان ، الذات والبيئية والعدالة الاجتماعية على قدم المساواة ، وحرية المعتقدات والممارسات ، وكذلك استعادة حقيقية الاتحاد الفدرالي في بورما (mayanmar) .

Thursday, December 3, 2009

Hparai nmai byin na ,lunan lu ra ai

Ra dik ai laika ngau re majaw( Wunpawng IT blog na) kahtap bang dat nngai law,
KAJI TIM KAJI AI HKU ( E-mail kaw na laika )
by wunpawngIT
KAJI TIM KAJI AI HKU
Dr KhaLum

Mungkan ntsa hta anhte Jinghpaw Wunpawng buga (Kachin State) hta grau kaji ai mungdan ni hkun jan nga ma ai. Dai hpe English ga hku miniature countries ngu shamying ma ai. Israel mungdan gaw dingda deYerusalem mare kaba kaw na dingdung de Galile nawng du hkra deng 70 tsan nga ai. Gaza strip ngu ai panglai hkinggau mayan kaw na dingdung de Syria du hkra deng 100 daram rai nga ai. Myitkyina kaw na Sumprabum du hkra deng 127 daram tsan ai. Jinghpaw Wunpawng buga gaw dingda de Namsi Awng kaw na dingdung de Putao lai Miwa mung Tibet lamu ga jaarit du hkra reai nga ai. Dingda Korea mungdan gaw dingda maga Cheju Do zunlawng makau na Pusan mare kaw nna dingdung maga DMZ(demilitarized Zone) ngu ai 38 degree latitude lamu ga jarit du hkra rai yang (Cheju Do zunlawng n lawm ai sha), anhte Jinghpaw Wunpawng buga hte maren dam nga ai. Singapore mung dan gaw hkyinghkum mi mawdaw jawn yang n du ai shara n nga sai. Mlaysia mungdan kaw na garan pru ai hpang shaning 25 ning laman hta Singapore zunlawng mungdan gaw mungkan ntsa e bawng ring sai mungdan (developed country) ngu nna ndau shabra lu sai. Dai ni Myen mung dan a mung masha langai hpra hku sawn yang na shang gumhpraw GNP gaw US$ 120 (latsa hkun) rai nna Singapore mung chying sha langai hpra a shang gumhpraw GNP gaw US$ 20,000 (mun lahkawng) rai nga ai.

Dai hte maren Japan, Taiwan, Brunei, Sri lanka, Maldive, Papua new Guinea mungdan ni mung mungdan kaji ni rai nga ma ai. Brunei hta lai nna kaga mungdan kaji ni hta hpa nhprang rai n pru ai. Anhte Jinghpaw Wunpawng buga hta nhprang rai grai rawng ai. Anhte hpa majaw matsan ng ga ta? Nkau mi hku nna gaw anhte a bugga gaw paanglai hte tsan nna hkarang kata pat ng ai (land-locked country) byin nga ai majaw n main raw kaba ai ngu tsun mayu na re. Switzerland gaw hpa majaw mungkan hta hkarang pat ai land-locked country byin nna rawt kaba nga a ta? Soviet Union (Rusha mung) kaw garan pru ai mungdan kaji ni mung hkarang pat nga ai n rai ni? Nepal, Bhutan mungdan ni shi hkrai shi awm dawm shanglawt mungdan ni hku nna mai grin nga yang, anhte Jinghpaw Wunpawng buga gaw hpa majaw awm dawm shanglawt ahkaw ahkang lu ai mungdan langai mi hku nna n mai grin nga na kun? Masha kaba mung masha kaba hku, masha kaji mung masha kaji hku shi a lagaw e shi tsap nna hkawm sa lu ai n rai ni? Dinda Korea mungdan gaw Jinghpaw mungdaw daram sha dam tim mung masha gaw Myen mung ting na mung masha daram wan 50 jan rai nga ai. Jinghpaw mungdaw de Myen mung ting na mung masha ni gawt bang yang masha hta ai madang (population density) gaw Dingda Korea daram sha naw rai na rai nga ai.

Anhte a Jinghpaw Wunpawng buga de India naSinghpaw ni, Miwa mung Yunan mungdaw na Zaiwa hte kaga Wunpawng sha ni yawng hpe woi zin lum la nna makai hkak ai awm dawm shanglawt mungdan gaw de yang n mai grin lu na lam n nga ai. Hpun hte ja lungseng ni ma mat yang kaw sihpang gara hkrum na kun? ngu nna tsang na re. Moi prat gaw nam na hpun kawa hpe manu jahpu n jaw ai sha shaw la nna, namsi namsaw hte nhprang rai ni hpe lang ai prat rai nga ai. Dai hpang hkai lu hkai sha, rem lu rem sha ai prat bai du sai. Ya gaw dut lu dut sha hpaga yumga ga ai prat du sai. Htawm hpang prat gaw anhte myu sha ni mung hpaji hpe jai sha nna asak hkrung ai prat de lahkaam sa wa na rai nga ai. Nhprang sut rai n rawng ai mungdaan ni gaw technology ngu ai hpaji hpe jai lang nna rawt galu kaba wa ma ai. Technology n chye ai amyu sha ni gaw tinang a mungdan na sen kaba dan ai nhprang sut rai ni hpe tsa lam hkying lam hte manu hpa hpa shaw dut sha shama kau yang technology chye ai mungdan ni mari la nna manu kaba hte bai dut ya nna lu su nga mu nga mai wa ma ai. Dik shale nna Harry Potter ngu ai sumroi laika ka ai Scotland mung na num gaw ya laika buk 6 ka shapraw nna England hkawhkam jan hta pyi grau lu su mat sai lam chye lu ga ai. Anhte a buga hta Indaw Gyi nawng (Nawng Lut kaba) hte Indawlay (Nawng Lut kaji) nga ai. Hkyen bum nga ai. Takin dusat hkawhkam nga ai. Hpun hkawhkam(thit-minn) nga ai. Mali hka mazup nga ai. Bum tsaw shagawng nio hte hka rum kaba ni nga ai.Mungkan na hkawm chyai manam ni a matu tourism hte Hotel bungli hpe hpaw nna hpun kawa hte galaw ai tawm hpa arung arai ni galaw dut yang n mai byin na kun? Katsi pyaw ai anhte a buga hta hpaji amyu myu sharin hka ja ai ginra learning centers ni hpaw mat wa yang n mai byin na kun? Anhte Jinghpaw Wunpawng buga na hpun hpang wahpang ma mat nna, ga kata na ja lungseng sut nhprang rai ni htum mat wa ai shaloi, hpaji hte asak hkrung rawt kaba wa na matu amyu sha ni hpe lam woi nga ai ningbaw ningla ni tsan tsan kaw nna jawm myit magang ra sai. maigan de du nga ai ramma shayi shadang sha ni mung lani mi anhte a dai daw dai h pang buga hta kanbau magam bungli wa hpaw mai na hpaji ni hpe sharin mahkawng da ra ai aten du sai.

Matu Hti ga..

Urgent action for crimes against humanity and war crimes in Burma

By Roberts to burmacampaign
show details 20:23 (3 hours ago)
Dear friend

Urgent action for crimes against humanity and war crimes in Burma
For many years the United Nations has ignored widespread and systematic crimes committed by Burma’s military junta, including the destruction of more than 3,300 villages in eastern Burma, widespread use of rape as a weapon of war against ethnic minorities, the forced displacement of over 1 million refugees and internally displaced people, tens of thousands of child soldiers, and millions used as slave labour.
Despite these appalling crimes, no government is speaking out on this issue. The British Government should urge the United Nations to establish a Commission of Inquiry, which would investigate these crimes and could lead to prosecutions. So far the British Government has remained silent.
Please write to your MP and ask them to support the call for the United Nations to investigate crimes against humanity in Burma.
Take action here:
http://www.burmacampaign.org.uk/index.php/campaigns/crimes-against-humanity/13/132
Or you can post a letter to your MP. Below are suggested points for you to include in your letter:
* State your concern about crimes against humanity in Burma. There is well documented evidence including from UN General Assembly and Commission on Human Rights resolutions over many years of widespread torture, forced displacement, sexual violence, extra-judicial killings and forced labour and that civilians are deliberately targeted.
* For many years, the United Nations has ignored widespread and systematic human rights violations and war crimes committed by the military regime.
* Ask your MP to sign Early Day Motion 238, which calls upon the British Government to urge the United Nations to establish a Commission of Inquiry into these crimes and to support the International Labour Organization referring the dictatorship’s use of forced labour to the International Court of Justice.
You can send your letter to your MP at:
House of Commons
London, SW1A 0AA
Campaign Update
Our campaign for a global arms embargo is working!
Thanks to your emails, momentum for a global arms embargo against Burma is growing as Timor-Leste becomes the 32nd country, and the first Asian country, to back an arms embargo.
Switzerland also announced its support for a global arms embargo against Burma in October and in August, Australia announced its support for a global arms embargo for the first time.
We need to build a global consensus on a UN arms embargo against Burma, in order to help overcome expected opposition at the Security Council by Russia and China. We are targeting 10 countries at time, asking them to support a global arms embargo. Please take action here:
www.burmacampaign.org.uk/arms-embargo
Aung San Suu Kyi update
In recent weeks, Aung San Suu Kyi has managed to use sanctions as leverage to persuade the Generals to resume dialogue. She met the regime’s Liaison Minister twice in October and she also met the UK Ambassador and the deputy heads of the Australian and US missions in Burma. However, so far it has only been low level officials talking about talks.
Meanwhile, the number of political prisoners is rising. There are currently more than 2,100 political prisoners and at least 128 political prisoners are in poor health due to the harsh prison conditions, transfers to remote prisons where there are no doctors, and the denial of proper medical care. The dictatorship has also increased arrests and harassment of democracy activists, and is escalating attacks against ethnic civilians.
Want monthly news updates on Burma?
Sign up to our free monthly newsletter Last Month in Burma. To subscribe, simply send a blank email to lastmonth-subscribe@lists.burmacampaign.org.uk
Previous editions are available here:
http://www.burmacampaign.org.uk/lastmonth
Many thanks for your support.
Anna Roberts
The Burma Campaign UK
Support our work: Donate to the Burma Campaign UK and make a difference today. You can be sure your donation will make a difference. Supporting the Burma Campaign UK is one of the most effective ways of supporting the struggle to free Burma.
Donate now: http://www.burmacampaign.org.uk/donate
Was this email forwarded to you by a friend? If you are not already a member of the Burma Campaign UK e-mail network, and would like to receive these updates directly, you can subscribe by sending a blank e-mail to: burmacampaign-subscribe@lists.burmacampaign.org.uk
To unsubscribe from this email list, send a blank email to: burmacampaign-unsubscribe@lists.burmacampaign.org.uk
The Burma Campaign UK
Registered Company No. 3804730
Registered office address
28 Charles Square
London N1 6HT

Sunday, November 15, 2009

Oo Nye a mungdan,nye a amyu,Goi law..Htahkrup a blog hti yu ga

http://htahkrup.blogspot.com/2009/11/sorrow-of-nation.html

O LORD, have mercy on Your Nation,
how lonely ruin to her,
Look, my LORD, my heart is broken in sorrow for my people.

The land is barren,
the trees are laying down,
the rivers become dirty and smells unpleasant
the birds are flying away from our land,
Look! O LORD, my soul is weeping in my land

Young girls are singing in suffer,
Young boys are sitting on the roads,
No education in life,
No vision for future,
Look! my LORD, my heart is groaning for our youngsters

The children are crying out for food,
Hungry and thirsty have burnt her (our nation) with fever,
Homeless makes bitter poison to her,
Happiness has gone out of her life,
Grief has taken the place in heart.

O LORD, how long her heart will be crying in her own land,

Tear comes out for your healing hand to her.

***Based on the book of Lamentations and reversed and put into my groaning***

Thursday, November 5, 2009

Ya kalang myi bai Balik ni rim bang wa nga sai law.

http://www.gokunming.com/en/blog/item/1106/myanmar_refugee_situation_clouded_by_media_blackout


Zomi Hkang refugee ni a lam hti yu ga
http://vozor.blogspot.com

Malaysia nga ni law malawng gaw ganoi bung bung rai hkam sha nga ai re nga ai.

Saturday, October 3, 2009

Peace in Name only

by Jeg
By DAVID SCOTT MATHIESON
The Irrawaddy News
OCTOBER, 2009 - VOLUME 17 NO.7

War and refugees will remain a fact of life in Burma as long as the root causes of conflict in the country’s borderlands remain unaddressed.

The rout of the ethnic Kokang militia, the Myanmar National Democratic Alliance Army, in northern Burma in late August has brought into stark relief what millions of people live with in Burma every day: conflict between the central state and non-state armed militias. For decades, clashes between the Burmese regime’s army and its myriad enemies have been forcing people into hiding or across borders. What is different about the recent fighting is that it involved China—not usually a country that tolerates refugees from Burma or instability along its borders.
Enlarge Image

The cause of the latest outbreak of hostilities is the decision of Burma’s ruling State Peace and Development Council (SPDC) to pressure cease-fire groups to transform their armies into border security guard forces before next year’s election. Under the SPDC plan, which was first proposed in April, the militias would be split up into battalions consisting of 326 soldiers, mostly from ethnic militias, but with a number of Burmese government army troops and officers. The deadline for a response to the plan was June, with training to begin in October.

Many groups have refused, and with good grounds. How could an armed group such as the United Wa State Army (UWSA), with an estimated 20,000 soldiers, practically accept such a demand under such a tight timeframe? The Kachin Independence Organization seems to have diplomatically rejected the junta’s demand by conditionally agreeing to it, but other groups have declined outright, leading to fears of a resumption of armed conflict.

Yet as negative as the potential consequences of the SPDC’s demands are, the status quo is equally bad, not just for national political reforms, but also for civilian protection. Burma’s hinterlands have for most of the past 20 years been ordered into a network of semi-autonomous cease-fire zones, run by politico-military armed groups often financed by investments in the narcotics trade, illegal logging, smuggling, transport and casino capitalism. From Mon State up the eastern borderlands and around Shan State to Kachin State, a string of “special regions” has emerged, often in an uneasy coexistence with central state forces based on verbal agreements with Burmese military leaders.

For the cease-fire groups, the dividends of this arrangement included some form of autonomy in future constitutional changes, as well as national and international development assistance. In return, they agreed to stop fighting. This pact has paid off handsomely for the leaders of the various groups, many of whom have amassed substantial fortunes. But for many of their “constituents,” the cessation of active conflict has only produced a tenuous peace.

Paradoxically, the number of armed groups in Burma has actually increased since the cease-fires, because of factionalism and local security requirements.

Burma has been through all of this before. In the 1960s, the Tatmadaw created Ka Kwe Ye (Home Guard) units, sometimes called “anti-insurgency forces,” from the private armies of local warlords. Pyithu Sit (People’s Militias) have also increased, especially in Shan State, where, as local motley bands of militia under the direction of Tatmadaw battalions, they often exist as the bottom feeders of the Burmese drug trade, acting little better than modern dacoits.

The Kokang showdown was preceded in a more peaceful, if not more productive, format, in early 2005, when the SPDC forced the surrender of the Palaung State Liberation Party. According to the Palaung Women’s Organization, the surrender dramatically increased suffering among the civilian population.

Two years later, in 2007, the small Shan State Nationalities People’s Liberation Organization split into three factions as a result of intensified pressure from the SPDC to surrender their weapons. One of their military leaders who broke the cease-fire and returned to active hostilities, Col Hkun Thu Rein, said, “We got nothing from the cease-fire. Even when international development agencies came to our area, the SPDC warned us not to tell the truth.”

The one seemingly avid convert to the border guard scheme, the Democratic Karen Buddhist Army (DKBA), was not surprising, marking the group’s gradual transformation from a splinter faction of the Karen National Union with some genuine political and social grievances to a snarling criminal gang with somewhat unconvincing appeals to nationalism. The DKBA’s growing business empire along the Thai-Burmese border shows the economic returns of cooperation: agro-business, people smuggling, illegal car importation, cattle smuggling, mining, transportation concessions, and local methamphetamine production and trafficking. In return, the DKBA has continued to attack Karen communities inside Burma, and now acts as little more than a willing auxiliary of the SPDC.

Non-state armed groups such as the DKBA are being primed by the SPDC to act as border militias under a future civilian government, and if recent fighting is any indication, many groups could act with the same ferocity and disregard for civilian protection as the Burmese army.
Weapons seized from Kokang rebels are displayed by the Burmese police in laogai on Sept. 8.

War has displaced millions of civilians in Burma. Currently there are nearly half a million internally displaced persons (IDPs) in eastern Burma alone. Around 150,000 refugees live in nine camps along the Thai-Burmese border, even though more than 46,000 have been resettled to third countries since 2005. Hundreds of thousands of ethnic Shan struggle for survival in northern Thailand, unregistered and unrecognized as anything more than migrant workers. India has more than 50,000 ethnic Chin refugees and thousands more Burmese refugees in Mizoram and New Delhi. Some 28,000 Rohingya Muslims from Arakan State live in dire conditions in camps in Bangladesh, with about 200,000 more living in surrounding areas. Burmese refugees also live either as migrant workers or UN-recognized asylum seekers in Malaysia, Singapore and scores of other countries around the world.

The fate of the displaced varies vastly, depending on a host of factors. Sometimes even groups that are located in close proximity to each other can be worlds apart in terms of their access to assistance.

Take, for example, the camp for Shan IDPs across from Mae Fah Luang in Thailand. Home to nearly 3,000 civilians, the village of Wan Loi Saw Nien is made up of assorted Shan, Lahu, Akha, Palaung and Chinese from throughout eastern Shan State who were displaced by more than 10 years of fighting between the Shan State Army-South and the UWSA and Tatmadaw. Much of the fighting started because the UWSA forced some 100,000 civilians from its northern area to resettle along the Thai border to create a new enclave called Mong Yawn, basically to provide a civilian cover for intensified methamphetamine production.

This disastrous experiment in mini-state creation also produced the UWSA-controlled town of Yawngkha, just 9 km from Wan Loi Saw Nien. However, the experiences of the two towns couldn’t be more different. Yawngkha receives UN assistance, funding from Thailand’s Mae Fah Luang Foundation, and visits from Western academics in Tatmadaw helicopters. Wan Loi Saw Nien, on the other hand, is shunned by UN and international relief agencies because the UN doesn’t “do” borders. This could, however, change if the SSA signs a cease-fire agreement with the regime.

Abuses against civilians in conflict areas and around cease-fire zones have been exhaustively documented in the annual internal displacement surveys of the Thailand Burma Border Consortium (TBBC), as well as by several grassroots documentation organizations, such as the Karen Human Rights Group and the Human Rights Foundation of Monland, among others.

Although there is some truth to the argument that there are fewer human rights violations in ethnic areas as a result of decreased hostilities, it is more accurate to say that the patterns of human rights violations have changed.

While horrific numbers of abuses were perpetrated by all sides in the conflict during active hostilities, many civilians living in or near cease-fire zones must now bear the burden of heavier militarization, with the attendant demands for forced labor, food and anything else that Burmese government forces “living off the land” require. Meanwhile, other abuses normally associated with open conflict, such as rape and summary executions of civilians, continue, as evidenced by the recent attacks in the Kokang region and central Shan and Karen states.

Under the Second Additional Protocol of the Geneva Convention, attacks against civilians, the destruction of things indispensable to the survival of the civilian population, such as food, crops and water supply, and the forced removal of civilians unless it is for their own safety or for imperative military reasons, are prohibited. Furthermore, parties to the conflict must facilitate immediate and unimpeded passage of humanitarian assistance.

The Tatmadaw and its proxy forces have blatantly violated these principles of customary international humanitarian law for years. In a remarkable and rare public denunciation in June 2007, the International Committee of the Red Cross (ICRC) cited what it called “major and repeated violations of international humanitarian law” by the “Government of Myanmar” against civilians in eastern Burma between 2000 and 2005.

The only thing more remarkable than the ICRC’s highly unorthodox public statement was the apathy with which it was received by the international community. It was as if the world shrugged and thought, “Heard it all before.”

Well, in fact, the world has heard it all before, and refused to act. The recent report by the Harvard Law School Human Rights Clinic, “Crimes in Burma,” used United Nations documents to demonstrate that since 2002, crimes in conflict areas have been widespread and systematic, especially in regards to forced displacement, sexual violence, torture and murder. And yet, UN Secretary-General Ban Ki-moon refused to discuss the matter either within the UN Security Council or during his fruitless visit to Burma in July this year. Ban did give a strong speech (at the Rangoon Drug Eradication Museum, of all places) on Burma’s deplorable human rights record, but the UN has done precious little to address it.

The willful refusal to acknowledge the scale of human rights violations in Burma’s conflict zones is absolutely inexcusable. And yet, a muttering cabal of academics, international relief workers and erstwhile Western investors is seeking to roll back years of documentation proving the extent of the suffering in IDP and refugee zones. Some even preface these exhaustively documented human rights violations with the word “alleged,” as if there were any doubt about the atrocities being committed in the name of Burma’s “national reconsolidation.”

Much of the new wave of denial is linked to an endorsement of next year’s planned elections, which some see as an opportunity to create a small opening for change inside Burma. Yet one layer of these reforms—the long postponed incorporation of ethnic armed groups—suddenly looks to be in jeopardy after two decades of relative stasis.

For the international media, the recent Kokang fighting has evoked comparisons to Darfur, the Congo, Sri Lanka and other countries that have disintegrated into war zones of disorder. But the best guide to Burma’s future is its own past: if the cease-fire areas descend into conflict again, they will resemble the situation before the cease-fires of 1989. That was a period of intense warfare on several fronts throughout the country, with dozens of armed groups of varying legitimacy. At the time, human rights documentation was rudimentary and refugees spilled across borders unheeded, or were pushed back mercilessly.

Should war resume in parts of Burma’s borderlands, the country will simply return to its pre-1989 situation, and the challenges of national reconciliation and local sustainable development will begin again.

David Scott Mathieson is the Burma Researcher for Human Rights Watch.

Burma Newscasts - Peace in Name only
OCTOBER, 2009 - VOLUME 17 NO.7

Wednesday, September 30, 2009

Daw nu Daw sha tai ya hkat ga(email kaw na re)

De:-
Mung tsaw, myu tsaw mungching shawa ni, ya ten na masha hta n-dai zawn re myit sharawt ai laika hte ga saw dat ai lam gaw, amyu sha ni a matu ahkyak ra nga ai lam rai nga ai. Ngai hku nna mung matut nna ga saw dat mayu ai gaw, ya ten na masa hpe yu let du na aten kade n-na KIO/A ni hku nna, myen hpyen hte gap hkat ra wa na masa de tsa lam shadang grau law wa sai re majaw, anhte maigan de nga nga ai W.P sha ni mung, tinang a mungdaw, amyu sha ni hpe gara hku nna makawp maga lawm ra na lam grai myit ra sai aten rai nga ai.

Gashadawn: W.P sha langai mi n-law htum, shat makai 10 hte chy pala 10 hpra (sh) dai hta grau law ai hku na tim madi shadaw lawm ra na re. W.P sha ni maigan mungdan shara shagu de bra nga ai grai law sai, anhte dang lu ai lam gaw, ja gumhpraw n-gun jawm madi shadaw lu ai lam ni rai na re ngu kam ai. Dai re ai majaw, anhte maigan de nga ai ni mung, shada da tsun shana hkat rai nna, ya kaw nna, myit shajin da ra sai. Miwa mung, Gala mung hte Thai mung hkan nga ai W.P sha ni gaw,
maigan mungdan de na garum gumhpraw ni hpe matut shalai ya na matu ya kaw na myit shajin da ra na sai. KIO/A ni hku nna mung, lama na gap hkat ra na masa rai wa jang, kaning jawm shakut na lam ni hpe ya ten hkan kaw na maigan de du nga ai W.P sha ni hpang de ga saw shana ai lam ni galaw ging sai ngu mu mada ai.

Kaning re masa wa rai wa tim, W.P sha ni yawng myit hkrum mang rum let jawm shakut ra na re ngu matut ga saw dat ai.
Ngwi pyaw nga mu ga,
Langji Shiga
----------------------------------------------------------
KNO/KNC Ningbaw Duwa Bawmwang Laraw a Jinghpaw Wunpawng Mungchying Mung Shawa ni hpang de Ndau Shabra Laika
----------------------------------------------------------
Tsawra ai jinghpaw wunpawng mungchying mungshawa yawng hpang de ya yang hkyak hkyak byin pru nga sai mung masa the amyu masa sat lawat the seng nna tang shana dat ai.
Mung masa labau kadun.


1. Anhte Jinghpaw Wunpawng amyu sha ni-gaw lai mat wa sai shaning law law kaw nna anhte amyu ni anhte a lamu ga kaw ngwipyaw ai hku asak hkrung nna nga lai wa sai.1926 ning a hpang daw de English mung maden ni up hkang ai n-pu kaw bai nga ra sai.1942 ning kaw nna mungkan majan 2 bai byin wa nna Japan mung maden a n pu kata kaw anhte a lamu ga n kau mi hkrat sum nga sai. Raitim kade n-na yang mungkan myit hkrum hpyen hpung hte anhte a kaji kawa kanu kana jinghpaw myutsaw share shagan ni law law gaw japan mung maden hpyen hpe gasat manga kau nna tinang lamu ga hpe bai lu la sai.1945 ning hta mungkan majan(japan majan) ngut sai.Jinghpaw ni tinang amyu hpe tinang bai uphkang lu na matu lajang nga sai. Duwa council hpaw nna jinghpaw Shanglawt mungdan lu na matu lajang wa nga sai.Dai zawn jinghpaw ningbaw ni tinang mung hpe tinang bai lu la na matu lajang nga ai ten hta myen ningbaw Awngsan wa lung wa nna shanhte myen mung hte Shanglawt rau la nna rau jawm nga na matu bawngban wa sai.Jinghpaw ningbaw ni gaw myen ,kaya,sam,hkang hte kaga amyu baw sang ni hte rapra ai mung masa ahkaw ahkang tara kata kaw rau jawm nga na matu myit hkrum sai. Dai majaw, 1947 ning hta Sam mung , pang lung mare kaw e Sam,Kaya, Hkang Myen ni hte rau jawm nna munghkawm mungdan langai de la nna rau jawm nga na matu Jinghpaw ni gaw, myit hkrum ga sadi laika galaw sai. Dai myit hkrum ga sadi hte maren munghkawm mungdan langai de nna ahkaw ahkang rapra ai kata kaw rau jawm nga na matu mungdan tara kanu galaw nna myen ni hte rau Shanglawt la nna rau jawm nga hpang wa sai.Myen hte rau jawm nga ai kaw nna Jinghpaw ni gaw matut manoi jam jau n ni nkri hkrum sha hpang wa sai.Myen amyu shada da nram ai kata kaw myen amyu ni gaw kaga amyu bawsang rai nga ai Kayin, Paoo, Sam ni hte majan byin sai. Myen shada da mung laja lana majan bai byin nna myen mung ting gaw n ngwi npyaw jam jau kaba hkrum sha nga sai. Dai zawn mungdan ting majan byin nga ninglen myen amyu ni gaw kaga amyu baw sang ni hpe hpyen gumshem ladat lang nna shani shana dip rip sha wa sai. Rapra ai ahkaw ahkang hpe nlang ai.Myen shada da mung hpyen masa lang nna diprip sha wa nga sai.

2. Dai zawn re ai myenmung a mung masa lam hta jinghpaw ni mung,rau jawm nna matut nga na matu yak hkak wa sai hpe chye ai jinghpaw ningbaw ni gaw myen asuya hpe bai gasat wa sai. Jinghpaw ningbaw Lahpai naw seng woi awn nna 1949 ning kaw nna jinghpaw ni rawt malan ai lam hpe galaw wa sai. Myenmung a mungdan tara kanu hpe Federal lai masa hkrak re ai mung masa tara kanu hpe bai sharai galaw la na matu lajang ai. Raitim myen ningbaw ni myit magaw nna mungdan tara kanu hpe myen ni chyu sha ahkaw ahkang ka-up nna uphkang sha mai ai lai ladat hpe sha matut galaw da ai.

3. Myen ningbaw ni gaw, mungdan ting hpe hpyen ladat hku nna,prat dingsa uphkang sha mayu ai majaw, NEWIN woi awn ai hpyen gumshem hpung ni mungdan a daru magam ahkaw ahkang hpe zing la sai. Dai hpang grau nna shanhte ra ai ladat hte myen mung hpe up sha na matu MSL hpung hpaw nna tara ningnan hte mungdan ting hpe ka-up uphkang sha wa sai. Jinghpaw,Kaya,Sam ni hte Hkang ni rau jawm galaw da ai mungdan tara kanu hpe jahten kau sai.

4. Dai hpang 1961 ning hta gaw,Jinghpaw ni mung,KIO ngu ai Shanglawt mung masa hpung hpaw wa sai. KIA ngu ai Shanglawt rawt malan hpyen dap hpaw la nna myen hpyen asuya hpe gasat hpang wa sai.KIO wu hpung gaw maga mi de sinat wamyam hte gasat nna maga mi de n gup aga hte saboi n-tsa kaw bawngban ai ladat hpe mung lang nna,tinang amyu sha ni a lu ang ai ahkaw ahkang bai lu la na matu shakut wa sai.

5. 1988ning shata man 8 hta gaw,myen mungdan masha ni kaw nna, MSL myenhpyen asuya hpe n-gup hte marawn nna,mungshawa n-gun hte gawt kau sai. Raitim myen hpyen dap ni gaw grau nn,nhkru n kaja ai hpyen jaubu ni woi awn nna gumshem hpyen ladat hte myen mung hpe bai diprip up hkang sha wa sai.

6. Dai zawn rai nna KIO ,KIA ni- gaw tinang amyusha ni lawt lu hkra nga nna shakut nga ding yang kaw e Ningbaw kaba Maran Brang Seng hte Dukaba Mali Zup Zau Mai woi awn ai KIO ningbaw ni gaw,myen hpyen dap asuya hte gap hkat ai lam hpe jahkring na masing hpe jahkrat dat sai.Dai masing hte maren 24/2/1994 ya shani e myen hpyendap asuya hte gap hkat ai lam jahkring nna,mung masa hpe n-gup aga hte jawm jahta na matu lajang wa sai. Shada da sinat wanyam hte gasat gala ai lam hpe jahkring da nna n-gup aga` hte jahta na matu lajang sa wa ai raitim, tatut hta` myen hpyen dap asuya gaw mung masa bawngban woi ai lam n- nga ai. Dai zawn mung masa lam hpe mung shawa hte hkrak rai bawngban ai lam n nga ai sha,myen hpyen dap ni-gaw, NC woi galaw nna myen mung a mungmasa tara kanu hpe SPDC ni-gaw shanhte ra ai hku ka lajang wa sai. KIO ni mung ndai myen ni woi galaw ai NC kaw shanglawm nna,tinang ra sharawng ai lam yan ni hpe tang madun bawngban ai Tang madun ai lam ni hpe n-hkap la ai Jinghpaw ni hte kaga amyu baw sang ni ra sharawng ai lam ni hpe sepkawp n-hkap la ai .Shanhte Myen amyu mungshawa law malawng ra sharawng ai mung masa lam ni hpe mung, myen hpyen asuya gaw ,kachyi mi mung myit yu hkan sa ai lam n- nga ai sha shanhte byin mayu ai hpyen masa hpe sha atik anang galaw da sai. Ndai zawn n-jaw ai masa hpe SPDC myen hpyen dap asuya woi galaw ai lam yan hta n-jaw nga sai hpe chye nga ninglen KIO ni gaw myen hpyen asuya hpe myit galu kaba ai lam madun nna shanglawm shakut lai wa sai.KIO ni kaw nna kade ram myit galu kaba ai lam hpe madun ai raitim,SPDC myen hpyendap asuya ni gaw,Jinghpaw amyu bawsang ni ra sharawng ai lam ni hpe kachyi mi mung myit yu ya ai lam n nga mat sai. Ndai zawn rai nga mat sai majaw, Jinghpaw Wunpawng amyu sha ni hte Jinghpaw mung kata kaw shanu nga ai mung chying mung shawa yawng hte myen hpyen dap asuya gaw rau jawm nna mung dan langai kaw nga na matu yak mat sai. Dai hte maren kaga amyu bawsang ni rai nga ai Kayin,Kyinni(Kaya),Mun,Rahkai,Sam hte Hkang amyu baw sang ni mung, munghkawm mungdan langai kaw rau jawm nga na matu gaw yak dik mat sai aten kaw dai ni du nga sai.

7. Ndai zawn rai nga ai mungmasa lam a majaw, Jinghpaw ningbaw n kau mi gaw,tinang Jinghpaw amyu ni a mungmasa hpe ading rai nga lu na matu,hte tinang Jinghpaw amyusha ni lawt lu na matu KNO ngu ai Mung Masa hpung hpe hpaw la n htawm,tai hpyen rai nga ai myen hpyen dap asuya hpe ninghkap gasat ai lam hpe matut manoi galaw nga sai. KNO nig aw,Tinang amyu Shanglawt lu na matu shani shana matut galaw ding yang rai nga ai.Myen mung ting hpyen asuya a nhkru ai masa lam kaw nna lawt lu na matu hpe mung,kahpu kanau rai ngaai,Kayin,Kayinni(Kaya),Mun,Rahkai,Sam,Hkang hte myen ni yawng rau bawng nna,myen hpyen dap asuya hpe ninghkap gasat nga ding yang rai nga ai.Ya hkyak hkyak anhte Jinghpaw Wunpawng amyu sha ni kaw byin nga ai mungmasa, hpyen masa lam ni.

1.Myen hpyen asuya ni kaw nna jinghpaw mung kaw nga ai gaphkat jahkring sinat lang rawt malan nga ai mung masa hpung ni yawng hpe jarit sin pyada tai ra ai ngu sai. Ndai zawn jarit sin pyada shatai na lam hpe KIO,KIA ni kaw nna nlu hkap la ai majaw, Jinghpaw mung makawp maga hpyen dap,shing n-rai jinghpaw mungdaw makawp maga hpyen dap ngu mying hpe bai sharai ya na matu tang shawn ai lam hpe SPDC myen hpyen dap ni kaw nna sepkawp nhkap la ya ai.

2. KIO ,KIA hpung ni-gaw tinang myen mung kata kaw shada da sinat wanyam hte bai gasat ai lam hpe n-kam galaw ai majaw, Jinghpaw kasa salang ni hpe dat nna,SPDC myenhpyen dap asuya ningbaw ningla ni hpe PINMANA ( Ne Pyi Daw )de sa nna,jahkrup bawngban ai lam hpe kahtap galaw dat ai. SPDC ni kaw nna jinghpaw ni tang madun ai lam ni hpe kachyi mi mung hkap la ya ai lam n -nga ai. Shanhte SPDC ni tsun da ai hte maren sha KIO,KIA ni,hkan sa ra ai lam, kaga laksan ahkaw ahkang galai ya na lam nnga sai lam tsun sai. shanhte galaw da ai Mung masa tara hpe galai na lam nnga sai lam hpe dan dan tsun dat sai. Jarit sin pyada galaw shangun ai pyi gaw,shada da matsan dum ai hku nna lam tam ya ai lam sha re ai ngu tsun jaw sai.

3.Ndai zawn byin nga ai ten hta`Myen hpyendap asuya hte shawng ningnan Gaphkat jahkring ai lam hpe la nna nga sai KOKANG hpyen hpung ni hpe (…/…/// )aten hta` myen hpyen dap asuya ni-gaw, hpyen n-gun the htim gasat nna KOKANG ginra hpe zing la sai.Myen hpyen dap asuya ni-sadi run mat sai. Shanhte a`hpyen n-gun lang nna mungdan ting hpe kasat na matu lajang wa sai.KoKang sha n-rai kaga gaphkat jahkring hpung ni yawng hpe mung, gasat shamyit kau na matu lajang nga sai.

4. Ndai zawn kokang ginra hpe myen hpyen dap ni zing la ai ten hta`,Wa mung hpe mung myen hpyen dap ni –gaw,hpyen n-gun law law hte singda nga sai.Jinghpaw KIA dapba mali hpe mung hpyen n gun hte kahtep matep da nga sai. Tinang KIO,KIA ginra ni hta` mung, myen hpyendap ni-gaw hpyen n-gun law law hpe sa da nna, sinat wanyam hte gasat na jin jin rai nga sai. Myen hpyen dap ni-gaw,Jinghpaw ni hte wa ni hpe gasat na matu masing hpe hkrak sha jahkrat da sai. Ndai zawn byin nga ai aten kata kaw e Jinghpaw ningbaw ni-gaw gasat gala ai lam hpe koi yen nna shada da ngwipyaw ai hku jawm nga lu na lamang hpe tam lu na matu,Jinghpaw mung kata kaw nga ai Mung Du Salang law law hpe Laiza mare kaw shaga nna 5/9/2009 ya shani mungshawa zuphpawng hpe galaw sai. Dai zuphpawng kaw nna , SPDC hpyen asuya hpe lahkawng maga ra ai lam ni hpe bawngban na matu jinghpaw ningbaw ni hte KIO ningbaw ni akroi anoi jahkrup wa sai. Raitim SPDC myen hpyen dap ni gaw KIO ni hte Jinghpaw Wunpawng Mung Shawa a ra sharawng ai lam hpe kachyi mi mung myit yu ya ai lam nnga mat sai. Shanhte (SPDC)ni ra ai hku sha hkan sa ra ai ngu bai nhtang tsun ai. Ngu mayu ai gaw,KIO,KIA ni hku nna jarit sin pyada hku nga na hpe tsepkawp hkap la ra ai lam sha rai nga sai. Myen hpyen asuya hte KIO ni shada da mung masa hpe bawngban jahkrup la na matu lam htum mat sai.

5. Ya yang ten hta Jinghpaw mung kaw nga ai myen hpyen dap ni gaw,KIO,KIA ni hpe gasat na matu jin jin rai nga sai. Myen hpyen dap law law hpe tinang KIA ni nga ai shara shagu makau grup grup kaw shadu da sai. Gasat na amying hpe sha la nga sai.Tinang KIA hpyen dap ni mung ,tinang lu ai sinat wanyam hpe lang nna, tinang amyu hte tinang mungdan lamu ga hpe makawp maga na matu jin jin rai nga ai ten kaw du nga sai. KIA hpyen dap kaw nna ,tinang mundan hpe makawp maga lu na matu,myutsaw hpyen la ni shani shana shajin nga sai.

6. N dai zawn tinang mungdan lamu ga hpe tai hpyen myen wa gasat sa wa na hpe chye nga sai tinang myutsaw UKA ( jinghpaw wunpawng mungdan hpyen dap) ni mung,tinang amyu tinang mungdan hpe makawp maga na matu,jin jin rai nga sai.UKA hpyen dap kaw magam gun nga ai myutsaw share shagan ni yawng gaw,KIA hte rau rai nna,tinang amyu hte tinang mungdan hpe tinang a asak hte galai nna makawp maga na matu hpe mung jin jin rai nga sai.

Mungdan hte amyu hpe nshut nshai makawp maga ra sai. Ndai majan gaw anhte amyu ni dang nan dang ra ai. Dang hkra gasat ra ai.


Jinghpaw wunpawng mungdan hte Jinghpaw Wunpawng mungchying mungshawa yawng hpe makawp maga ai lamang hta amyusha ni yawng shanglawm na lam.

1.Jinghpaw wunpawng mungdan kata kaw nga ai mungchying mungshawa yawng ,tinang lamu ga hpe makawp maga na matu jin jin rai nga ga.( jinghpaw,myen,sam,kala,miwa,)

2. Jinghpaw wunpawng mungdan mungchying mung shawa yawng gaw,tinang lu ai ja gumhpraw,tinang chyechyoi ai nyan hpaji,tinang lu ai n-gun atsam yawng hpe lang nna,tinang mungdan hpe makawp maga na matu ap nawng ga.

3.Maigan shara shagu kaw chyam bra nga sai tinang jinghpaw Wunpawng mungchying masha ni yawng mung, dai ni gaw tinang mungdan hpe makawp maga ra sai majaw, lawan bai n htang wa nna mungdan makawp maga ai lam hta` yawng shang lawm ga.

4. Jinghpaw wunpawng mungdan kata kaw shanu nga ai ramma kaji kaba, num,la yawng gaw,tinang a asak hpe ap nawng nna tinang a` mungdan hpe makawp maga ga.

5. Jinghpaw wunpawng mungdan hpe makawp maga na matu Tinang UKA hpyen dap hte KIA hpyen dap de lawan ladan sa-wa marit.

6.Jinghpaw wunpawng mungdan kata kaw shanu nga ai mungchying mungshawa yawng hte gaw tinang lu ai atsam marai yawng hpe lang nna , tinang nga ai shara kaw e tai hpyen wa hpe gasat ga.Magrau grang ga. Anhte jinghpaw wunpawng amyusha mungchying mungshawa yawng kaw nga ai n-gun atsam yawng hpe lang nna,tinang mung hpe makawp maga ga.

Ndai majan hpe anhte amyu ni dang nan dang ra ai. Sum ai lam n- mai nga ai. Ndai majan hpe anhte amyu ni sum jang anhte amyu ni mat mat na re. Anhte a lamu ga ngu ai mung mat mat na re. Dai majaw,anhte amyu ni grin nga lu na matu, anhte a mungdan grin nga lu na matu anhte amyu ni yawng gaw, nga manga n-gun hpe lang nna n-dai majan hpe dang nan dang hkra gasat ra sai.

Karai kasang anhte hte rau tut rai nga ai.Anhte a` teng man jaw ai n-dai majan hpe anhte amyu ni awng padang lu nan lu na .

Shanglawt awng padang lu la u ga.Jinghpaw wunpawng amyusha ni yawng,ngwipyaw hkamja nga u ga.

BawmWang Laraw ( Ningbaw ),Jinghpaw Wunpawng Amyu Sha Hpung( KNO ),Jinghpaw Wunpawng Amyu Sha Kongsi ( KNC )

Wednesday, September 16, 2009

မေလးရွားတြင္ ျမန္မာအလုပ္သမမ်ား အဓမၼျပဳက်င့္ခံရ

မေလးရွားႏုိင္ငံ ဂ်ဳိဟုိးျပည္နယ္ ဆီရီပူၾတာရပ္ကြက္ ပလတ္စတစ္စက္႐ုံတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနေသာ ျမန္မာ အမ်ဳိးသမီးအလုပ္သမား (၄) ဦးတုိ႔ အဓမၼျပဳက်င့္ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ေပ်ာက္ဆုံးေနေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအေရး ကူညီေျဖရွင္းေပးေနေသာ အန္အယ္လ္ဒီ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ (မေလးရွား) မွ ဥကၠ႒ ကုိေက်ာ္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

“သူတုိ႔က ပလတ္စတစ္စက္႐ုံတ႐ုံမွာ လုပ္ကုိင္ေနၾကတဲ့ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေတြပါ။ အဲဒီစက္႐ုံမွာ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး (၁၀) ဦးရွိပါ တယ္။ သူတို႔ထဲက (၄) ဦးကုိ မေလးရွားႏုိင္ငံသားေတြက အဓမၼျပဳက်င့္သြားၾကၿပီး ေနာက္တရက္မွာပဲ ျမန္မာသံ႐ုံးက ေခၚသြားတယ္။ အဲဒီေနာက္ ျမန္မာသံ႐ုံးက သူတို႔ကုိ အလုပ္ရွာေပးခဲ့တဲ့ ေအးဂ်င့္လက္ကုိ အပ္လုိက္တယ္လုိ႔ သတင္းရတယ္။ အဲေနာက္ သူတို႔ကုိ အခုထိ ဆက္သြယ္လုိ႔မရေသးဘူး။ တကယ္တမ္းဆုိရင္ သံ႐ုံးကုိယ္တုိင္က ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသင့္တဲ့ကိစၥကုိ သံ႐ုံးက အခုလုိ ေဖ်ာက္ဖ်က္ခ်င္ေနတာ ဘာသေဘာလဲဆုိတာ က်ေနာ္တုိ႔ မသိႏုိင္ဘူး” ဟု ၎က ေျပာသည္။

ဆီရီပူၾတာရပ္ကြက္ရွိ ပလတ္စတစ္စက္႐ုံတြင္ အလုပ္လုပ္ၾကေသာ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး (၁၀) ဦးေနထုိင္ရာအိမ္သုိ႔ ၾသဂုတ္ (၂၈) ရက္တြင္ မေလးရွားႏုိင္ငံသား (၄) ဦး ၀င္ေရာက္လာကာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားထံမွ လက္၀တ္လက္စားႏွင့္ေငြမ်ား ေတာင္းယူခဲ့ သည့္အျပင္ အမ်ဳိးသမီး (၄) ဦးကုိ သီးျခားခြဲထုတ္ကာ အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကိုေက်ာ္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

၎က ဆက္လက္ၿပီး “သူတုိ႔ကုိ မေလးရွားႏိုင္ငံသားေတြက မဖြယ္မရာေတြ လာလာလုပ္ျပေနၾကတာေတာ့ ၾကာၿပီတဲ့။ အဲဒီေန႔ကေတာ့ အခန္းထဲထိ၀င္လာၿပီး မိန္းကေလးေတြကုိ ႀကဳိးတုပ္ဖမ္းတယ္။ သူတုိ႔ (၁၀) ေယာက္ထဲက (၄) ေယာက္ကုိ မုဒိမ္းက်င့္သြားတယ္။ မုဒိမ္းအက်င့္ခံရတဲ့အထဲမွာ (၁) ေယာက္က အိမ္ေထာင္သည္၊ က်န္တဲ့ (၃) ဦးကေတာ့ အပ်ဳိေလးေတြ။ သူတို႔အုပ္စုမွာ အသက္အႀကီးဆုံးက (၂၈) ႏွစ္ပဲရွိတယ္” ဟု ကုိေက်ာ္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

အဆုိပါ ျမန္မာမိန္းကေလးအလုပ္သမား (၁၀) ဦးမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ (၃၈) လမ္းရွိ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီထံမွတဆင့္ မေလးရွားတြင္ အလုပ္လုပ္ရန္ ထြက္ခြာလာၾကသည့္ တရား၀င္အလုပ္သမားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မိန္းကေလးမ်ားအေနျဖင့္ နံနက္ (၉) နာရီမွ ည (၈) နာရီအထိ အလုပ္လုပ္ကုိင္ၾကရၿပီး တရက္လွ်င္ (၁၈) ရင္းဂစ္ ရရွိေသာ အလုပ္သမမ်ားျဖစ္ၿပီး သွ်ိင္းအမည္ရွိ အလုပ္သမားရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီမွတဆင့္ မေလးရွားသုိ႔ ေရာက္ရွိလာၾကသည္ဟု စုံစမ္းသိရွိထားေၾကာင္း ကိုေက်ာ္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

“အဲဒီကုမၸဏီကလည္း ေငြေၾကးအ႐ႈပ္အရွင္းေတြေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ကတည္းက ပိတ္ထားရတယ္လုို႔ၾကားတယ္။ အဲဒီက ထြက္လာတဲ့ေကာင္မေလးေတြက အခုဒီမွာ ဒီလုိျဖစ္ေတာ့ သူတုိ႔ဘာမွမလုပ္တတ္ဘူး။ မလုပ္တတ္ေတာ့ ျဖစ္ျဖစ္ခ်င္း ေအးဂ်င့္ကုိ ဖုန္းဆက္တယ္။ ေနာက္ၿပီး သံ႐ုံးကို ဖုန္းဆက္တယ္။ ျဖစ္ၿပီးေနာက္ရက္မွာ သံ႐ုံးက သူတုိ႔ကုိ လာေခၚတယ္။ လာေခၚၿပီးေနာက္ (၂) ရက္ေလာက္ၾကာေတာ့ သူတုိ႔ေအဂ်င့္ ကုိေ၀ယံလင္းနဲ႔ ထည့္လုိက္တယ္လုိ႔ က်ေနာ္တုုိ႔ သတင္းရထားတယ္” ဟု ကုိေက်ာ္ေက်ာ္က ေျပာသည္။

ျမန္မာမိန္းကေလးမ်ား အဓမၼျပဳက်င့္ခံရမႈသည္ ယေန႔အခ်ိန္ထိ အမႈဖြင့္တရားစြဲဆုိႏုိင္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း၊ ျမန္မာသံ႐ုံးအေနျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ လူမ်ဳိးႏွင့္ ႏုိင္ငံဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေစသည့္အမႈကို ထိထိေရာက္ေရာက္ကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္းသင့္ေၾကာင္း ကုိေက်ာ္ေက်ာ္က ေထာက္ျပေျပာဆုိသည္။

အဆုိပါအမႈကိစၥအေပၚ မေလးရွားျမန္မာသံ႐ုံးမွ ကုိင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ေနမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သိရွိႏုိင္ရန္ ဆက္သြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဆက္သြယ္၍ မရေပ။
news from this blog
http://myanmarslection.ning.com/forum/topic/show?id=2401677%3ATopic%3A9357&xgs=1

Monday, August 31, 2009

MUNG DAN N-NAN TAM HKAWM NGA AI WUN PAWNG NI

Moi jiwoi jiwa ni a prat kaw na, lamu ga manu ai, ga sau namhpun kaja n-na galaw lu galaw sha mai ai buga shara n-nan ni tam la n-na shanu machyu hkawm lai wa sai re. Lamu ga shara lu na matu, lamu ga gashun ai majan ni mung nga lai wa sai.N-dai zawn, Wun Pawng Myu Sha ni gaw buga shara mi kaw na shara mi de htawt hkrat wa n-na dai ni na n-htoi hta tsawm htap manu dan ai, gasau namhpun kaja ai, manu dan n hprang sut rai ni su ai, hpun kawa hte nam shu nam shan ni sawng ai Wun Pawng Mung Dan hpe lu madu la sa ga ai re.

N-dai zawn manu dan tsawm htap n-na nga pyaw ai mung dan hpe madu da nga ning len dai ni na ten hta Wun Pawng Myu Sha ni wa myit ru, myit tsang lam ni hte madu a lamu ga kata ru yak jam jau lam ni hpe a hpum da let sak hkrung nga ra nga ga ai. Ten shagu hkrit maja let galaw lu galaw sha ra nga ga ai. Hkawm sa ra nga ga ai.
Madu a mung dan kata galaw lu galaw sha, tam lu tam sha yak wa ai a majaw tinang a mung dan, tinang a dai daw buga hte jing hku jing yu, manaw manang ni yawng hpe shakram kau da n-na, galaw lu galaw sha mai ai, tamlu tam sha loi ai chya sam ni a mung dan de pru hkawm sa wa ra saga ai. Hting bu mung dan ni rai nga ai, Thai, India, Miwa hte Malaysia mung dan ni hkan de sa du machyu nga wa saga ai re. Grau n-na Thai hte Malaysia mung dan ni hta Wun Pawng Sha ni lani hte lani grau grau law htam jat wa nga sai.
N-nan daw de na n-dai hku rawt hkawm pru sa wa ai a yaw shada lam gaw, ja gum hpraw tam na matu, lu lu, lu lawm lam a matu sha rai nga ga ai. Tim dai ni na n-htoi hta gaw u-ga yaw shada lam law law hte Wun Pawng Sha ni Wun Pawng Mung dan kaw na pru hkawm sa wa nga ma sai. Grau n-na Malaysia mung dan de Wun Pawng Sha ni, hka maw ru zawn rai she ru shang bang wa nga ma ai. Matut na mung naw ru shang wa na re hpe kam ai. N-dai zawn ru shang bang wa ai hta tara shang ai hku lam mi, tara n shang ai hku lam ni rai du shang wa ai hpe mu chye lu ai.
Grau n-na, n-dai zawn ru shang bang wa ai hta, asak aprat ram ai Wun Pawng Mung dan hte Wun Pawng Myu Sha ni a myit mada shara rai nga ai ramma ni she malawng ai hpe mung mu chye lu ai. Ya na zawn du sa wa ai ni hta na ganoi yawng ngu na daram gaw (yawng ngu tsun tim pi n-shut na re) laga maigan mung dan kaba de lu matut hkawm sa na ni chyu re ai lam hpe mung mu chye lu ai. Lu matut hkawm sa hkra mung galaw nga ma ai, shakut nga ma ai. Law law wa mung maigan mung dan kaba (third country) ni de sadu shanu nga na matu a hkaw a hkang lu nna pru hkawm mat ma sai hpe mu chye lu ai.
Wun Pawng Mung Dan a kam hpa shara, Wun Pawng Myu Sha ni a myit mada shara ni rai nga ai Wun Pawng Ramma ni law law wa n dai zawn maigan mung dan kaba ni de hkrai sadu chyam bra shanu nga mat ma yang gaw, Wun Pawng Mung Dan a shawng lam gam maka wa gara hku rai wa na a ta? Asak kaba sai Kanu Kawa, gumgai dingla ni hte ma kaji ni hpe sha Wun Pawng Mung Dan hpe sin nga ta sha ngun na i? Shan hte a lata hta kam hpa myit kaba hte Wun Pawng Mung Dan hpe ap tawn da sa na ga ai i?
Wun Pawng Mung Dan hpe makawp maga na n-ra saga ai ai kun? Tsaw ra hkung ga ai Kanu Kawa ni mung n dai lam ni hpe sung sung chyawm myit yu nga ga. Zet let kung hpan ai, atsam marai rawng ai kashu kasha ni hpe maigan mung dan ni de chyu sa kau sana kun? Nga mu nga mai ai lam hpe yaw shada let tinang a kashu kasha ni hpe maigan mung dan ni de sa na a hkaw a hkang jaw ai, n-lu lu sa hkra mung lam a myu myu hku shakut lajang ya nga ga ai. Maigan mung dan ni de du nga ai kashu kasha ni shagun jaw ai ja gumhpraw hte nga mu, nga mai ai ni mung gaw nga na re. Kashu kasha ni maigan de du nna masha a man hta arawng lu ai lam ni mung gaw nga na re. Tim, anhte a Wun Pawng Mung Dan kata Wun Pawng Myu Sha ni gaja wa jet ai nga mu nga mai lam, kup zup ai myit pyaw myit dik lam ni hpe lu nga ga ai kun ngu ai hpe mung myit yu sawn yu nga ga. Wun Pawng Mung dan kata Wun Pawng Myu Sha ni a shara hta u-ga chya sam masha ni hkrai shara la, shang wa nga ma sai. Wun Pawng Myu Sha ni a mung dan hpe chya sam myu ni madu up sha nga wa ma sai.
Dai ni na n-htoi hta anhte a mung dan hpe makawp maga na, hkye la na grai ra nga sa ga ai. Gara kaw na n gun a tsam hte hkye la na kun, makawp maga na kun. Asak kaba sai gumgai dingla, kanu kawa ni hpe shawng lam majan hpa de rawt sha ngun na i. Ma kaji ni hpe sinat, n-htu hpai sha ngun na i. Shing n-rai, anhte a mung dan hpe mahtang chya sam myu ni a lata de ap jaw kau da sa na i? Shing n-rai Wun Pawng Sha ni lamu ga n-nan mahtang bai tam wa ai kun?
Wun Pawng Mung Dan hta lai n-na tsawm htap manu dan ai la ga n tam ai sha lu da sai madu mung dan hpe makawp maga ga, gaw gap ga. Wun Pawng Mung Dan hpe teng man ai sim sa lam lu hkra, jet ai ngwi yaw lam lu hkra shakut ra ai hpe dum nga ga Wun Pawng Sha ni.

Mut Tsawm
28th August, 2009

Friday, August 28, 2009

Katsi majan kahtet majan lapran sumprat majan

Kachin ni hkyen tawn na sai,amyu baw sang ni mung yawng hkyen tawn na sai,Taihpyen gum shem wa mung hkyen tawn na sai.
An hte kachin ni majan hpan 3 hte hkrum nga sai re,rai tim gara majan kaw mung hkrat sum mat ai lam nnga ai.hkrum nga ding yang sha naw re.Dai majan ni hpe dang hkra baw nu law law shakri nga ga,Karai hpan da ai amyu ni hkrat sum lam nnga ai hpe mu lu ai,sadi maja let zai ning gawn ladat hte shamu nga ga.

Lama na laiza maija yang,hte Kawnghka,pangwa ginjaw zawn re hpe Lam amyu myu hku nna tai hpyen ni zing wa yang gara ladat hku bai shaw la na?nzing hkrum hkra gara hku galaw na?shing nrai ginjaw hpe shara myi kaw bai di na?Ning baw ning la ni hpe rim nna shagyeng hkrum jang gara hku,Central control gara ladat hku....
Ga shadawn tai Hpyen wa zing mat ai shaloi gara hku mung nmai bai la sai gin ra hpe, ya kaw nna auto bawm tinang nta tinang lup da nna tawn kau da nna hpyen ni shanu nga ai ten kapaw kau na?ga shashadawn she re lu yaw...
Dai gum shem hpyen ni a ningbaw ,du ni hpe NG 7 SARB plan hte tsan kau na, e ndai zawn re zai ladat ni zeng rai sana re ngu kam ai.
Gumshem hpyen wa gaw shada galaw hkat nna mang hkang shabyin na lam gaw kachin group ni yawng chye chyalu rai sana re ngu kam ai.dai re majaw gara ladat hku dai hpe laidi na lam mung nga na sai.
yaten u ga amyu baw sang hpu nau ni hte pyi myit hkrum gasadi lada sai ten re,
an hte Myu wunpawng shada gaw grau nna Kata lam zeng rai na sai ngu kam sai.ntsa hpyi kaw chyawm gaw hpyen gum shem wa hpe nsam myu myu madun nna shama tawm ra ai ten rai nga ai.
Laja lana shiga bai gahtet jang ( SHIM )plan bai matut na.

Note: An hte gaw Gasu gabrawng Terra nre(No terra).Shing gyim nga pra ahkaw ahkang Human right hpe ra sharawng ai ni re.An hte hpe roi sha ai Gumshem hpyenhpe ning hkap ai ni rai nga ai.


Thursday, August 13, 2009

Sharen da hkrum ai Myenmung Masha ni a shiga sumla


"I prefer to be trafficked," said the man, who would only
be identified by his nickname, Ryan, to protect his relatives in Myanmar. "I don't mind paying 2,000 ringgit ($570)."++More+++
http://www.newsday.com/myanmar-migrants-stuck-in-malaysia-detention-camps-1.1362800

Monday, August 3, 2009

dazik nkap ai hpyen dap hpaw ra sai.

Jinghpawng Wunpawng myusha ni hte mung daw,mung dan hpe jahten sharun myu shamyit masing gaw hpang wa sai,grau grau nna laja lana masing jahkrat nna shamyit na masing re hpe kata lam shiga kawn chye lu ai,Kachin news hte shiga lawk hkum sum hpa hti nna mung chye lu nga ai.
Myusha hte mungdan shara lu na matu gaw ding gring ding yang shakut ai lam nnga yang htum mat wa na lam de nkam tim katut sha ,chye nga ning len roisha,sat hkrum na sha rai nga ai nrai ni?
An hte myu sha ni mung hkyen tawn da ra ai lam ni gaw nga ra na re,myit su kaba ni lam amyu myu hku nna hkyen lajang woi ai lam mung gaw nga nga ai hpe mu lu ai,Simani ladat hku nna shakut ai zawn lam amyu myu hku nna mung naw hkyen ra nga ga ai.
Hpaga yum ga sut masa lam,hpaji masa lam,datkasa hkring mat hte jahta ai lam,Makam masham hku nna shakut ai lam,yawng gaw myusha ni a matu rai ra nga ai.
Masing masa plan hpe hkrak di nna shakut ai ladat mung naw ra nga ai,Gashadawn ning gawn paln9,zawn re mying hte hkrak di nna shim ai secret uhpung zawn re mung nga ra na re.

shiga ni hpe hti nna ngai a ning mu gaw an hte hpe gumshen hpyen wa gaw sat shamyit na masing nan jahkrat nna hpyen n gun manu mana jat bang da sai re.
Dai hte maren an hte mung lawan dik hku nna ya ya nan hkyen lajang ra sai,
moi na zawn hpyen dap hte hpyen dap hpaw nna bai gasat na matu gaw aten mung ma,n gun mung ma,hpyen hpung law law makoi hkawm mung yak ai.lusha jarik laknak jarik hkum sum hpa grai na hkyen ra na re.Bai nna masha jahpan law ai hte maren myusha shim lam mung yak na re.
Dai re majaw an hte hpe roi sha dik ai hpyen ni a du ni hte ahkyak ai ni hpe lata nna tsan kau ra na re.Majoi myi ta gaya nna gap ai hku nre sha mara hte hkrak di nna tsan kau ra na re.Mare kaji kaba hkan nga ai ni a lit gaw an hte hpe gara hku di nna roi rip ai,sat nat ai hpe Document hte hkrak di myi na,n gup yawng hte matsing da ra na.
e le ndai hku ladat hpe hkrak di ra na.Ok rai sai dai ram nga jang chye na sai.yawng tsun kau jang N shim mat na ra ai.Ning Gawn pal 1,2,3...gaw seng ang ai ni hpang sana re ngu kam ai.
Ya tsun mayu ai gaw Ning gawn plan 7 hpe tsun mayu ai,8,9 mung nkam tsun sai,
NG plan (7) gaw: (SA) Snipers Army dap hpaw yang grau htap htuk na re ngu mu mada ai,(RB)Remode control bawm dap, zawn re ni hpe shim dik ai hku lawan hpaw ra na re ngu mu mada ai.SARB dap gaw masha mung law law nra ai,latsa pyi njan ra na re.madi shadaw ai lam mung tang du hkra mai madi shadaw na re.Ndai SARB hpyen jaubu ni gaw myutsaw myit majing hte ap nawng ai hpyen jau bu ni rai na re.shan hte hpe mung specail hku nna shagrau da ra na re.SARB ni gaw ahkyak ai Gumshem hpyen jau bu ni hpe lata nna mai tsan kau ai.Dai majaw ndai NG 7 SARB plan gaw myu sha ni ai hkyak hkyak roi katut wa yang na matu kaja dik rai na re ngu nna mu mada ai.

Friday, July 31, 2009

Myen Ni wanbawm lak nak mari ai gum hpraw shalai ai shiga

Malesha mung dan kawn shalai la ai re lam chye lu ai.

Shiga Hkum hkra hpe Ndai kaw hti yu ga.
Lawu na link hpe click di hti yu ga

Wan bawm Kahpaw na Myen ni hkyen

Thursday, July 30, 2009

Wednesday, July 22, 2009

5 immigration officers held

KUALA LUMPUR - MALAYSIAN police have arrested five immigration officials for involvement in an international trafficking syndicate dealing in refugees from Myanmar, a top officer said on Tuesday.

The five were among nine people detained for receiving payments from a syndicate that 'sold' refugees mostly from Myanmar's Rohingya minority as forced labour, Criminal Investigation Department head Mohammad Bakri Zinin told state media.

His comments were confirmed to AFP by police.

'According to a victim, the suspects were directly involved in human trafficking, starting from the Malaysia-Thai border' to other 'exit points to international countries,' he told state news agency Bernama.

'Upon reaching the exit point, the victims were handed over to a syndicate before being taken to a neighbouring country,' he added without identifying the exit points.

Mr Bakri said the refugees were charged between 300 to 600 ringgit (S$122 to S$244) each and those who could not afford to pay would be sold to owners of fishing industries in Thailand until they worked off their debts, the New Straits Times reported.

He said the five immigration officers had been operating their network since last year with the other four people arrested responsible for transporting the illegals across the county, the paper reported.

Police were made aware of the group's existence in March this year.

Malaysian Prime Minister Najib Razak said recently his country was being used as a transit point for illegal immigrants.

One of Asia's largest importers of labour, Malaysia relies on its 2.2 million migrants to clean homes, care for children and work in plantations and factories.

The Bengali-speaking Rohingya Muslims are from mainly Buddhist Myanmar, which denies the minority group citizenship and property rights, leading to their abuse, exploitation and forcing hundreds of thousands to flee their country. -- AFP

Thursday, June 25, 2009

Myanmar asylum seekers find safe haven in Palau

http://www.mysinchew.com/node/25975

Myanmar asylum seekers find safe haven in Palau/ By TOMOKO A. HOSAKA – Jun 14, 2009
KOROR, Palau (AP) — The newcomers on this tiny Pacific nation are young and in limbo, scared that they'll be arrested if they're sent back to their native land. Most speak no English, but they say they're astounded by the generosity of Palau and its people.
They are not the Chinese Muslims from Guantanamo who made world news last week when Palau's president said the country would take them. Instead, they are 11 asylum seekers from Myanmar — and they may offer the best idea what the freed detainees' new lives might be.
"They didn't know us," Aye Aye Thant, 34, the group's sole fluent English speaker and de facto spokeswoman, said Sunday. "We are not workers, and we don't serve their country. But we are treated as their own siblings."
Fearing arrest for their political activities, the 10 men and one woman fled military-run Myanmar to Malaysia and then to the Philippines, always moving on because they thought the countries might deport them. They had never heard of Palau, but friends suggested it. It also offered an attractive feature — visa-free entry.
They arrived in late February, and Palau has mobilized to protect them.
Once their money ran out, the local Roman Catholic church offered to house and feed them. On Monday, a senator — the president's younger brother — will take over, letting them stay at his farmhouse as they await word on their application for asylum.
"It's our age-old tradition to receive those in need whenever they somehow arrive on our shores," President Johnson Toribiong said in an interview with The Associated Press on Saturday. He said that idea is behind the decision to accept the Chinese Muslims, known as Uighurs, and rejected criticism that the move is somehow tied to U.S. aid.
The Myanmar asylum seekers say in tropical Palau, one of the world's smallest countries, they finally feel free.
"We were going to be arrested by the military government (in Myanmar)," said Aye Aye Thant, a former English teacher who openly opposes Myanmar's ruling junta.
She decided to leave after a family friend and police officer warned her father that she appeared on a government arrest list. She had made unauthorized trips to the Irrawaddy Delta region, hit hard by last year's Cyclone Nargis, to pass out donated supplies and money.
Her cousin Agganana, another asylum seeker who goes by one name, said he led various anti-government demonstrations at home.
All but one in the group, which includes two Buddhist monks, are members of the overseas offshoot of the National League for Democracy led by pro-democracy leader Aung San Suu Kyi. Suu Kyi currently is on trial on charges of violating terms of her house arrest by harboring an American who swam uninvited to her lakeside home.
In Palau, a tropical island nation of 20,000 people, local residents approach them from time to time, offering what they can to help.
Their main benefactor from the Catholic church, Father Rusk Saburo, stopped by Sunday afternoon to check on them before their move.
They immediately swarmed him, with smiles and greetings that transcended the language barrier.
Saburo, one of Palau's three Roman Catholic priests, said the church has been paying $500 a month for the apartment. It also has provided groceries and medical care.
"The goal of life for us is you help a stranger," he said, sitting between the two Buddhist monks. "No questions asked."
At their new home starting Monday, the men will help out on the senator's farm in return for housing. And Aye Aye Thant said she may be able to start teaching English informally.
Even though the group seems happy with their transition to Palau, Saburo admits he has concerns about the Uighurs' (pronounced WEE'-gurs) expected arrival. How will they fit in after a life spent largely in dry western China? Where will they live? What will they do?
Saburo said he must practice what he preaches, regardless of religion.
"Whether the president has other motives or not is another matter," he said. "For humanitarian purposes, I am a Christian, so I accept anybody who comes in peace. I'm sure a good number of my parishioners feel the same way."
Copyright © 2009 The Associated Press. All rights reserved.

Roman Catholic priest Rusk Saburo, center, speaks as Myanmar Buddhist monks Agga Na Na, left, and Pyinna Nanda listen during a meeting with The Associated Press in Koror, Palau, Sunday, June 14, 2009. A group of 11 asylum seekers fled their homes in Myanmar to Malaysia to the Philippines and finally found peace in Palau, a tiny Pacific nation that has mobilized to protect them.
By Anne Martinez